[Linux] Hướng dẫn sử dụng lệnh wc và ví dụ trên Linux

2678

Chương trình lệnh wc (viết tắt của ‘word count‘) trên hệ thống OS Linux thường được sử dụng để tìm kiếm thông tin về số lượng dòng, số lượng từ, byte hoặc số lượng kí tự của 1 file hoặc 1 biến có nội dung.

Các ví dụ dùng lệnh wc trên Linux

Cấu trúc lệnh :

 
Vậy bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng lệnh wc trên Linux, cùng với các option tham số sử dụng thường xuyên nhất. Trong ví dụ này ta sẽ có 1 file ‘cuongquach.com.txt‘ với nội dung như bên dưới để sử dụng khi thực thi lệnh ‘wc‘.

1. Sử dụng cơ bản

– Lệnh ‘wc’ nếu được sử dụng mà không kèm các option tham số thể hiện tính năng, thì sẽ hiển thị nội dung kết quả cơ bản khi đã kiểm tra xong file ‘cuongquach.com.txt‘ như dưới. Với ba cột số thể hiện : 12 (số lượng dòng), 16 (số lượng từ), 112 (số lượng bytes) của file.

2. Đếm số lượng dòng

– Để đếm số lượng các dòng của 1 file hoặc 1 biến nhiều dòng, ta dùng option ‘-l‘.

3. Đếm số lượng từ

– Để đếm số lượng từ trong 1 file hoặ 1 biến nội dung, ta dùng option ‘-w‘.

4. Đếm số lượng bytes hoặc kí tự

– Dùng option ‘-c‘ để tính tổng byte.
– Dùng option ‘-m‘ để tính số lượng kí tự xuất hiện trong file text.
– Thường ‘-c‘ = ‘-w‘ , do 1 kí tự sẽ bằng 1 byte.

5. Hiển thị dòng text có độ dài nhất

– Để hiển thị dòng text của file có độ dài lớn nhất là bao nhiêu (số lượng bytes), ta dùng option ‘-L‘.

6. Hướng dẫn sử dụng

– Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết thì có thể dùng option ‘–help’ hoặc ‘man wc’ để hiển thị thông tin trợ giúp liên quan lệnh.

Như vậy là bạn đã biết cách sử dụng lệnh wc trên Linux rồi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here