Ebook Beginning The Linux Command Line PDF

1267

Ebook Beginning The Linux Command Line là cuốn sách giúp cho các quản trị viên Linux tập thao tác các lệnh command line nhanh hơn. Cuốn sách ebook này sẽ chỉ bạn cách làm việc với file và thư mục, quản trị user, bảo mật, hiểu về hệ thống linux được tổ chức ra sao. Khá thú vị và hay ho phải không nào. Vậy còn chờ gì mà không download ebook Linux này tại “Cuongquach.com“.

ebook beginning the linux command line pdf

Thông tin chung về ebook “Ebook Beginning The Linux Command Line PDF”

Tên tài liệu : Ebook Beginning The Linux Command Line PDF
Tác giả : Sander van Vugt
Số trang : 381
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : SystemAdmin/Linux

Giới thiệu mục lục ebook “Ebook Beginning The Linux Command Line PDF”

CHAPTER 1 Starting Linux Command-Line Administration 1
CHAPTER 2 Performing Essential Command-Line Tasks 27
CHAPTER 3 Administering the Linux File System 47
CHAPTER 4 Working with Text Files 69
CHAPTER 5 Managing Partitions and Logical Volumes 91
CHAPTER 6 Managing Users and Groups 133
CHAPTER 7 Managing Permissions 163
CHAPTER 8 Managing Software 179
CHAPTER 9 Process and System Management 197
CHAPTER 10 System Logging 217
CHAPTER 11 Configuring the Network 237
CHAPTER 12 Configuring a File Server 277
CHAPTER 13 Working with the Kernel 299
CHAPTER 14 Introduction to Bash Shell Scripting 319
APPENDIX Installing Linux 353

Link download free ebook “Beginning The Linux Command Line PDF”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Mua sách ebook “Beginning The Linux Command Line PDF” trên Amazon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here