Ebook Linux in Action (PDF)

Ebook Linux in Action (PDF) Cuongquach.com | Miệt mài truy cầu kiến thức về quản trị hệ thống Linux ư ? Rất rất là nhiều tài liệu khác nhau về Linux cũng như các dịch vụ triển khai trên Linux. Nhưng đến với ebook Linux in Action này bạn sẽ lại được mở rộng kiến thức của mình ra những phạm vi lĩnh vực dịch vụ hệ thống khá thú vị nữa. Vậy đừng ngại download tài liệu Linux in Action tại Cuongquach.com .

linux-in-action-pdf

Thông tin chung về ebook “Linux in Action”

Tên tài liệu Linux in Action
Tác giả : David Clinton
Số trang: 386
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Linux
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu mở đầu ebook  “Linux in Action”

Tài liệu “Linux in Action” hướng dẫn bạn qua 12 dự án hệ thống như trong thế giới thực, bao gồm tự động hóa hệ thống sao lưu và khôi phục, thiết lập hệ thống đám mây riêng và xây dựng máy chủ của riêng bạn. Bạn sẽ trải qua các ví dụ thú vị như hoạt động cốt lõi như ảo hóa, khắc phục thảm họa, bảo mật, sao lưu, DevOps và xử lý sự cố hệ thống. Mỗi chương kết thúc với việc bài tập thực tiễn tốt nhất.

Mục lục ebook “Linux in Action”

+ Table of content

1 Welcome to Linux 1
2 Linux virtualization: Building a Linux working environment 22
3 Remote connectivity: Safely accessing networked machines 49
4 Archive management: Backing up or copying entire file systems 68
5 Automated administration: Configuring automated offsitebackups 90
6 Emergency tools: Building a system recovery device 109
7 Web servers: Building a MediaWiki server 130
8 Networked file sharing: Building a Nextcloud file-sharing server 155
9 Securing your web server 174
10 Securing network connections: Creating a VPN or DMZ 203
11 System monitoring: Working with log files 229
12 Sharing data over a private network 251
13 Troubleshooting system performance issues 268
14 Troubleshooting network issues 289
15 Troubleshooting peripheral devices 308
16 DevOps tools: Deploying a scripted server environment using Ansible 322

Link download ebook “Linux in Action”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEbook Data Structures and Algorithms Made Easy 5th Edition (PDF)
Next articleEbook Learn C The Hard Way (PDF)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !