[cPanel] Hướng dẫn tạo tài khoản email account cPanel bằng command-line

Tìm hiểu cách tạo email account trên cPanel bằng giao diện command line nhé.

274

Bây giờ, bạn nghĩ đến trường hợp bạn muốn tạo tài khoản email account cho một user có thông tin domain cụ thể trên hệ thống cPanel bằng giao diện command-line. Bạn thắc mắc không biết phía backend WHM/cPanel có hỗ trợ công cụ nào làm chuyện đó hay không ?!

Mình xin thưa là . Đó chính là script của chính chủ cPanel nằm ở “/scripts/addpop“. Script “addpop” sẽ khởi tạo 1 tài khoản email account và có cấu trúc lệnh như sau :


Ví dụ :

– Mình có tên miền “cuongquach.com“, đang sử dụng hệ thống Email trỏ MX về cPanel server và muốn tạo 1 tài khoản “info@cuongquach.com” với mật khẩu “dRCea8MNYiu23t” cùng quota cho phép lưu trữ mail là 1000 MB = 1GB, thì bạn sẽ chạy lệnh vô cùng đơn giản như sau :

 
Sau khi chạy script tạo user mail xong thì thông tin email account cũng sẽ hiển trên giao diện quản lý email của cPanel Account. Bạn cũng có thể kiểm tra nhanh xem email account đó được tạo thành công chưa thì ta list nội dung thư mục mail trong directory home của user có tên miền tương ứng.

 
Lưu ý:
– Trong trường hợp bạn gõ thông tin khởi tạo email account mà không tồn tại domain trên hệ thống thì sẽ có thông báo lỗi như sau, bạn nên chú ý qua :

Rồi vậy là xong rồi.