[cPanel] Hướng dẫn cấu hình Database Mapping trên hệ thống cPanel bằng command-line

Cùng tìm hiểu cách cấu hình Database Mapping trên hệ thống cPanel.

Khi mình viết về bài hướng dẫn này, chủ yếu là sẽ có 2 tình huống các bạn có thể nghĩ đến khi sử dụng cPanel và bài viết này sẽ cho bạn cách giải quyết 2 tình huống đó.

+ Tình huống 1 : database của bạn tạo ra có tồn tại, nhưng lại không hiển thị trên phần quản lý CSDL của cPanel user, có vẻ như có vấn đề trục trặc trong cơ chế theo dõi DB mapping của cPanel với trường hợp này.
+ Tình huống 2 : bạn tạo Database và Database user bằng command line dưới backend, nên tất nhiên lúc này sẽ không hiện thông tin DB đó lên phần quản lý CSDL của user cPanel. Nhưng bây giờ bạn muốn thêm thông tin DB và DB User vào thuộc phần quản lý của 1 user cPanel owner cụ thể.

Nào ta cùng bắt đầu đến với bài viết, mình sẽ hướng bạn đi đến cách giải quyết 2 vấn đề trên. Nhìn chung ta có thể gọi điều cần làm là thực hiện chức năng “Database Mapping” tức gắn thông tin quản lý Database với 1 user owner cPanel.

Đầu tiên thì bạn cần để ý là thông tin database và user database của 1 user cPanel owner quản lý sẽ hiển thị thông tin cơ bản ở file : /var/cpanel/databases/<user>.yaml . Trong đó, “user” là tên user owner bạn muốn kiểm tra.

Ví dụ, user trong bài này sẽ là “demo“. Ta sẽ kiểm tra thông tin như sau :

# cat /var/cpanel/databases/demo.yaml 
---
MYSQL: 
   dbs: 
       demo_test: 192.168.100.1
   dbusers: 
       demo_admin: 
          dbs: 
             demo_test: 192.168.100.1
          server: 192.168.100.1
   noprefix: {}

   owner: demo
   server: 192.168.100.1

 
Các bạn có thể thấy nội dung trong file trên thì, user owner là “demo” đã có thông tin quản lý DB là “demo_test” và user DB là “demo_admin“. Giờ trong trường hợp phát sinh 2 tình huống đầu tiên thì bạn sẽ coi những phần kế tiếp.

Bạn có thể sử dụng công cụ “/usr/local/cpanel/dbmaptool” , để gán quyền sở hữu database user database thuộc về 1 cPanel user cụ thể bằng giao diện command line.

Một số option như sau :
+ –type : loại CSDL mà bạn muốn gán quyền sở hữu bởi user cPanel owner. Ví dụ : ‘mysql’, ‘psql’ .
+ –dbs : thông tin tên CSDL mà cPanel user muốn sở hữu thông tin như trên giao diện quản lý đồ hoạ cPanel. Ngăn cách giữa các CSDL là dấu phẩy ‘,‘. Ví dụ : ‘db1’, ‘db2’
+ –dbusers : thông tin tên của database user mà user owner muốn sở hữu quản lý. Ngăn cách giữa các DB User là dấu phẩy ‘,‘. Ví dụ : ‘userdb1’, ‘userdb2’

Các trường hợp ví dụ sau , nếu bạn muốn gán quyền sở hữu và quản lý Database “demo_data” với user DB “demo_user” thuộc về user cPanel owner là “demo” thì các bạn có thể làm theo các trường hợp sau.

1. Sở hữu thông tin Database về cPanel owner user

# /usr/local/cpanel/bin/dbmaptool demo--type 'mysql' --dbs 'demo_data'

2. Sở hữu thông tin User Database về cPanel owner user

# /usr/local/cpanel/bin/dbmaptool demo --type 'mysql' --dbusers 'demo_user'

3. Sở hữu thông tin User DB và DB về cPanel owner user

# /usr/local/cpanel/bin/dbmaptool demo --type 'mysql' --dbs 'demo_data' --dbusers 'demo_user'

 
Lưu ý:

– Nếu script chạy thành công, thì bạn sẽ không nhận bất cứ thông báo nào trên màn hình.
– Các DB Name hay DB User không nhất thiết phải đặt tên theo prefix name của user owner mới được DB mapping trên cPanel.

Sau cùng kiểm tra lại nội dung file sẽ thấy các thông tin mới được cập nhật.

# cat /var/cpanel/databases/demo.yaml
---
MYSQL:
  dbs:
   demo_test: 192.168.100.1
   demo_data: 192.168.100.1
  dbusers:
   demo_admin:
     dbs:
      demo_test: 192.168.100.1
     server: 192.168.100.1
   demo_user:
     dbs: {}

     server: 192.168.100.1
  noprefix: {}

  owner: demo
  server: 192.168.100.1

 
Xong bài ! Chúc các bạn thành công nhé.

Previous article[phpMyAdmin] Fix lỗi phpMyAdmin không hoạt động với cơ chế session.save_handler trên dịch vụ khác
Next article[MySQL] Hướng dẫn cài đặt “mtop” – giám sát thời gian thực dịch vụ MySQL trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !