[cPanel] Fix lỗi Exim gửi mail “require_files: error for … Permission denied” trên cPanel

Fix lỗi exim gửi mail "require_files: error for ... Permission denied" trên cPanel.

Khi mà xử lý vấn đề không gửi được email trên hệ thống cPanel. Bạn check log và phát hiện thông báo lỗi như phía dưới ở file “/var/log/exim_mainlog” :

Date H=(xxxx-xxx-xxx-xx-xx-co.in) [xx.xx.xx.xx]:xxxxxF= temporarily rejected RCPT : require_files: error for /home/cuongexam/etc/cuongquach.com: Permission denied

 
Nếu bạn thấy đoạn log trên, thì một trong những nguyên nhân gây ra là do phân quyền hoặc quyền sở hữu đối với mailbox hoặc thư mục/file liên quan đến hoạt động email của tài khoản user cPanel đó đã SAI.

Bạn cần chạy script cPanel khôi phục lại quyền mặc định cho hoạt động email của user cPanel bị ảnh hưởng.

# /scripts/mailperm 'username-cpanel'

 
Sau khi chạy script trên thì bạn sẽ fix được thông báo lỗi đó. Cám ơn đã dành thời gian đọc bài viết.

Previous article[Linux] Hướng dẫn sử dụng các cấp độ nén của chương trình lệnh “zip” trên Linux
Next article[Linux] Hướng dẫn đặt mật khẩu mã hoá và mở khoá file zip trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !