[Exim] Hướng dẫn lệnh kiểm tra file cấu hình dịch vụ Mail Server Exim

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói đến cách thức để kiểm tra file cấu hình của dịch vụ Mail Server Exim trước khi muốn sử dụng file cấu hình đó để chạy dịch vụ. Cũng giống như các dịch vụ khác, Exim cung cấp câu lệnh và option đi kèm có chức năng kiếm tra cấu trúc cấu hình trong file config vô cùng tiện lợi cho quản trị viên. Các bước đơn giản như phần trình bày kế tiếp.

 
1. Xác định file cấu hình

– Bạn có 2 trường hợp, một là bạn có file cấu hình đặt ở đường dẫn khác, hai là bạn sử dụng file cấu hình ở đường dẫn mặc định khi cài đặt chương trình mail Exim.
– Ở đây mình sẽ chỉ cách xác định đường dẫn file cấu hình mặc định của Exim.

# exim -bV
Exim version 4.87 #1 built 12-May-2016 18:22:03
Copyright (c) University of Cambridge, 1995 - 2016
(c) The Exim Maintainers and contributors in ACKNOWLEDGMENTS file, 2007 - 2016
Berkeley DB: Berkeley DB 4.7.25: (November 12, 2010)
Support for: crypteq IPv6 Perl OpenSSL move_frozen_messages Content_Scanning Old_Demime DKIM DNSSEC Event OCSP PRDR
Lookups (built-in): lsearch wildlsearch nwildlsearch iplsearch cdb dbm dbmjz dbmnz
Authenticators: cram_md5 plaintext
Routers: accept dnslookup ipliteral manualroute queryprogram redirect
Transports: appendfile/maildir/mailstore/mbx autoreply lmtp pipe smtp
Size of off_t: 8
Configuration file is /etc/exim.conf

– Bạn có thể thấy output dòng cuối cùng là “/etc/exim.conf” , vậy đó chính là đường dẫn file cấu hình exim ở thời điểm hiện tại.

 
2. Thực hiện kiểm tra file cấu hình dịch vụ Exim

– Bây giờ mình giả sử thêm cấu hình sai vào file “/etc/exim.conf“.

# vi /etc/exim.conf
dissable_ippv6 = true

 
– Thực hiện kiểm tra lệnh như sau, với việc chỉ định rõ đường dẫn file cấu hình Exim cùng option ‘-C’ :

# exim -C /etc/exim.conf -bV
...
2016-08-22 13:42:50 Exim configuration error in line 877 of /etc/exim.conf:
option "dissable_ippv6" unknown

 
– Bạn sẽ được thông báo lỗi về thời gian kiểm tra thấy vấn đề và ở số dòng bị cấu hình sai như trên.

– Khi bạn tiến hành sửa lại và chạy lại dòng lệnh kiểm tra thì sẽ thấy mất thông báo lỗi liền.

 
Đơn giản vậy thôi. Chúc các bạn thành công, nếu có vấn đề hay khúc mắc thì hãy comment dưới bài viết để cùng trao đổi nội dung với mình nhé.

Previous article[News] CEO Facebook Mark Zuckerberg bán cổ phiếu lên đến 95 triệu để làm từ thiện
Next article[CodePHP] Code PHP kiểm tra chức năng gửi mail trên SharedHosting/VPS/Server
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !