[HP] Hướng dẫn trích xuất file .bin trong file .scexe của HP

Hướng dẫn trích xuất file .bin trong .scexe của HP | Thông thường hãng HP sẽ phát hành một số file dùng cho upgrade firmware trên Linux như cho các thành phần như iLO. Hãng phát hành dưới dạng file có đuôi extension .scexe. File này thường chứa một file cài đặt installer, các file cấu hình XML,..

Đôi khi bạn chẳng cần sử dụng file .scexe với các option lằng nhằng của nó. Bạn đơn giản là chỉ muốn trích xuất ra file firmware để flash như file ‘*.bin‘ dùng cho upgrade firmware iLO trên WebUI hoặc từ terminal SSH iLO.

hp-logo

Thao tác trích xuất file .bin trong file .scexe của HP

Giả định là bạn đã download file .scexe từ hãng xong và đang để nó trên máy chủ Linux.

# chmod +x ilo2_2.32.scexe
# ./ilo2_2.32.scexe --unpack=./
CP034429.xml
README.TXT
flash_ilo2
ilo2_232.bin

Vậy là bạn đã có được file ‘*.bin‘ dùng cho hoạt động upgrade firmware iLO rồi phải không nào. Cực kì dễ dàng.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous article[vSphere] Cấu hình đăng nhập SSH Key trên vSphere ESXi
Next articleMCSA 2012: Local User Account và Local Group
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !