[Server] Hướng dẫn sử dụng chương trình “hpasmcli” trên Linux server HP

349

Hpasmcli‘ là một chương trình lệnh tương tác với dịch vụ quản lý local hệ thống máy chủ HP gồm ‘hpasmd‘ và ‘hpasmxld‘. Chương trình được sử dụng để thiết lập/chỉnh sửa các cài đặt về BIOS, thứ tự boot; để xem các thông tin trạng thái phần cứng như quạt, nguồn, nhiệt độ, pxe,..

Hai hình thức để khởi chạy lệnh :
Terminal console ‘hpasmcli

 
– Sử dụng lệnh ‘hpasmcli‘ trực tiếp với option ‘-s‘ thường áp dụng trong shell script.

 
Chương trình ‘hpasmcli‘ yêu cầu các chương trình driver dịch vụ liên quan phải được khởi động cùng (hpasmd, hpasmxld, hpasmlited). Một số câu lệnh sẽ không được hỗ trợ trên 1 vài dòng server và chỉ có tác dụng đối với các dòng server HP có iLO chip.

Top 10 câu lệnh ‘hpasmcli’ dùng để xem thông tin phần cứng server HP

1. Thông tin server

2. Thông tin quạt của máy chủ

3. Thông tin nhiệt độ

4. Xác thực thiết bị boot đầu tiên

5. Thứ tự boot của các thiết bị

6. Kiểm tra thông tin về RAM

7. Kiểm tra trạng thái Hyper Threading (HT)

8. Kiểm tra tình trạng nguồn (PSU)

9. Xem trạng thái PXE của card NIC

10. Trạng thái đèn UID LED

 

Như vậy ở trên là top 10 dòng lệnh ‘hpasmcli’ dùng để liệt kê thông tin liên quan đến một vài thành phần hardware ngoại trừ ổ cứng.

Tham khảo : link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here