Ebook Jenkins Fundamentals: Accelerate Deliverables (PDF)

706

Ebook Jenkins Fundamentals: Accelerate Deliverables (PDF)Cuongquach.comJenkins Fundamentals của Jenkins dạy cho bạn mọi thứ bạn cần biết về cài đặt, thiết lập, cấu hình và tích hợp máy chủ Jenkins với dự án của bạn để tăng tốc độ phát triển vòng đời sản phẩm. Bạn sẽ học cách triển khai thông qua Docker và tích hợp với Git. Tiếp theo, bạn sẽ chuyển sang hiểu các plugin và dịch vụ riêng biệt để tùy chỉnh thêm quy trình làm việc của bạn và tự động điều chỉnh các yêu cầu xây dựng của bạn khi chuyển sang sản xuất. Vậy đừng ngại download tài liệu tại Cuongquach.com .

ebook jenkins fundamental

Thông tin chung về ebook “Jenkins Fundamentals: Accelerate Deliverables”

Tên tài liệu : Jenkins Fundamentals: Accelerate deliverables, manage builds, and automate pipelines with Jenkins
Tác giả : Joseph Muli, Arnold Okoth
Số ebook: 248
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : SystemAdmin/Quản trị mạng/DevOps/Jenkins

Giới thiệu mục lục ebook “Jenkins Fundamentals: Accelerate Deliverables”

+ Table of content

1. Installing and Setting up Jenkins
2. Administering Jenkins
3. Jenkins Views and Freestyle Projects
4. Parameterized and Up/Downstream Project
5. Jenkins Pipelines
6. Distributed Builds on Jenkins

Link download free ebook “Jenkins Fundamentals: Accelerate Deliverables”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồnhttps://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here