[Mail] Kiểm tra sự tồn tại của 1 tài khoản email bằng command line

2434

Kiểm tra sự tồn tại của 1 tài khoản email bằng command line


Có bao giờ bạn muốn kiểm tra nhanh bằng tay trên giao diện command line của hệ thống xem 1 tài khoản email mà bạn đang có trong tay từ tền miền hay người nào đó gửi đến, có thực sự tồn tại hay không ? Hay chỉ là tài khoản email giả ?

Và ở bài hướng dẫn này mình sẽ chỉ các bạn cách đơn giản để kiểm tra vấn đề trên bằng các câu lệnh command line đơn giản.

Lưu ý :
– Thông tin kiểm tra đôi khi không thể chính xác 100%.
– Không nên kiểm tra bằng cách này với các tài khoản Gmail/Yahoo/MSN thường xuyên nếu bạn không muốn bị khoá IP public gửi mail từ Server/VPS của bạn.


1. Tìm thông tin về Mail server của tên miền account

– Ta sẽ dùng 2 chương trình “nslookup” và “dig” để đối chiếu kết quả so sánh khi query tìm ra thông tin MX record của tên miền thư điện tử. Ở đây ta sẽ xài ví dụ là tài khoản email account của Gmail.


2. Kết nối telnet đến SMTP của Mail server tên miền thư điện tử

– Ta sẽ dùng chương trình telnet để kết nối đến port 25 SMTP của Web Server và thực hiện các câu lệnh gõ trong telnet console để kiểm tra sự tồn tại của tài khoản email.
– Ta sẽ chọn 1 trong các Mail Server từ danh sách MX record mà ta có được. Ở đây mình sẽ chọn :


+ Kết nối đến Mail Server Gmail


+ Send command “HELO” để tạo 1 định danh hoạt động và khởi tạo phiên SMTP.


+ Sử dụng 1 cái tên tài khoản bất kì, không cần tồn tại cũng được, để làm nội dung thông tin người gửi.

– Kế đến đây ta sẽ có 3 trường hợp khi xác định tài khoản người nhận. Cũng như là tên tài khoản mà chúng ta muốn kiểm tra nó có tồn tại hay không.

Trường hợp 1:
– Nếu tài khoản email người nhận bạn nhập vào thực sự tồn tại, thì sẽ có thông báo mã SMTP 250 “OK”.


Trường hợp 2:

– Tài khoản email tồn tại, nhưng thuộc dạng bảo mật do hệ thống Mail Server đã khoá thông tin đến tài khoản này, hoặc tài khoản này thực sự tồn tại và đã bị vô hiệu hoá sử dụng.


Trường hợp 3:

– Nếu tài khoản người email người nhận bạn nhập vào không tồn tại, bạn sẽ nhận được thông báo mã 550“..does not exist”.


+ Sau cùng thoát khỏi console telnet sau khi đã kiểm tra xong.

Chúc các bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here