LATEST ARTICLES

logo-directadmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn cài đặt Zend Guard Loader trên Direct Admin

Mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn cách cài đặt 'Zend Guard Loader' trên hệ thống Direct Admin nhé. Zend Guard Loader được cung cấp bởi 'zend.com' là một hệ...
logo-directadmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn cài đặt ‘Ioncube’ trên Direct Admin

Mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn cách cài đặt 'Ioncube' trên hệ thống Direct Admin nhé. 'Ioncube' là thư viện PHP giúp mã hoá file php và đọc...
bash-shell-logo

[ShellScript] Bài tập shell script xóa bỏ phần extension tên file trên hệ thống

1. Đề bài - Bài tập shell script, nhập 1 chuỗi tên của 1 file trên hệ thống hoặc set quy định biến với file tên. Xóa phần extension mở...
logo-python

[Python] Hướng dẫn cài đặt Python 3.5.2 trên Ubuntu/Debian và CentOS/RHEL

Vào thời điểm viết bài hướng dẫn này, thì phiên bản Python 3.5.2 là phiên bản 3.x ổn định nhất hiện tại, cũng như đã cho phép cài đặt...
linux-logo

[Linux] Hướng dẫn cài đặt chương trình ‘crontab’ trên Linux

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt gói chương trình 'crontab' trên Linux. Thông thường thì đây là chương trình mặc định được cài...
network-cable-logo

[Networking] Danh sách các port dịch vụ phổ biến trên hệ thống Internet thế giới

Sao chúng ta không cùng ôn lại kiến thức về các port dịch vụ thông dụng và phổ biến đang hoạt động sử dụng trên hệ thống Internet thế...
mysql-logo

[MySQL] Fix thông báo ‘Warning: Skipping the data of table mysql.event.’ khi dump db name ‘mysql’

Mình sẽ nói về vấn đề fix thông báo 'Warning: Skipping the data of table mysql.event.' khi bạn thực hiện hoạt động backup database 'mysql' của hệ thống dịch...
linux-logo

[Linux] Danh sách các phím tắt bàn phím khi sử dụng Bash Linux Terminal

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem qua danh sách các phím tắt bàn phím được sử dụng khi tương tác với Bash Terminal Linux như lúc SSH...
logo-directadmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn cài đặt OPcache trên Direct Admin

PHP OPcache là cái gì ? Có thể hiểu đơn giản nhanh gọn là 'OPcache' sẽ cache nội dung precompile code php trên shared memory, trước khi chuyển sang...