LATEST ARTICLES

gns3-vs-unetlab

So sánh giữa Unetlab và GNS3, chương trình giả lập thiết bị mạng

Bài viết này sẽ trình bày về một số chương trình trình giả lập router Cisco nói chung, cũng như mở rộng thêm một số chương trình giả lập...
chương trình lệnh wall trên linux

Gửi tin nhắn đến các user đang login với lệnh WALL trên Linux

Bạn muốn gửi tin nhắn đến các user đang login trên hệ thống Linux, nhằm thông báo cho họ việc gì đó ví dụ như "hãy save lại công...
logo linux distribution

Hướng dẫn sử dụng lệnh IP trên Linux

Chương trình lệnh IP trên Linux cực kì mạnh mẽ và có thể làm được nhiều chức năng linh động trên Linux. Gần như trên các hệ thống CentOS...
logo linux distribution

Hướng dẫn dùng lệnh ROUTE trên Linux để cấu hình routing

Giống như các hệ thống Unix khác hay OS khác, thì route là 1 dòng thông tin (entry) trong bảng định tuyến, hỗ trợ kernel xác định được IP...
lấy thông tin ip public

5 cách để lấy thông tin IP Public từ Linux Terminal

Địa chỉ IP Public được sử dụng cho các hoạt động giao tiếp mạng giữa các máy tính thông qua môi trường Internet. Một máy tính cần có IP...
centos-logo

Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh trên CentOS 7

Nội dung đã rõ như tiêu đề của bài viết, đó là bạn có 1 hệ thống CentOS 7 hoặc RHEL 7 và bạn muốn tìm cách để cấu...
python-logo2

Hướng dẫn sử dụng hàm max() List trên Python

Bài viết này là một mục lục nhỏ của nội dung liên quan đến tìm hiểu kiểu dữ liệu List trong Python. Với nội dung khái quát về các...
ramdisk tmpfs là gì

Hướng dẫn tạo RAM Disk tmpfs trên Linux

Bài hướng dẫn này sẽ chỉ cho các bạn các bước để tạo RAM Disk tmpfs trên Linux nhằm các mục đích khác nhau cho lưu trữ tạm thời....
Gnu-bash-logo

Bài tập lập trình shell, nhập tên tuổi và xuất ra năm đạt 100 tuổi

Tiếp tục với chuỗi bài tập cơ bản đối với bài tập lập trình shell script, chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài số 11 với nội dung...