LATEST ARTICLES

logo-python

[Python] Tìm hiểu Python statement và indentation

Statement Trong ngôn ngữ lập trình bậc cao, đây là một sự diễn đạt có thể tạo ra các chỉ lệnh theo ngôn ngữ máy, khi chương trình được thông...
linux-logo

[Linux] Hướng dẫn khôi phục tên card mạng eth-x trên CentOS/RHEL 7

Khi mà bạn mới quản trị hệ thống CentOS 7, bạn sẽ gặp tình trạng đó là tên card mạng interface trên CentOS 7 đã bị đổi tên từ...
pentest-guy

[Pentest] Hướng dẫn cài đặt proxychains trên CentOS/Ubuntu/KaliLinux

Nếu hệ thống Linux của bạn nằm sau một proxy server, có thể bạn sẽ cần chương trình 'proxychains' để truy cập internet thông qua các máy chủ Proxy...
linux-logo

[Linux] Hướng dẫn xác định thông tin phần cứng vị trí PCI Bus trên Linux

Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm ra được thành phần phần cứng nào đang hoạt động ở thông số vị trí PCI bus nào. Ví như mình,...
hp-logo

[HP] Fix lỗi hpacucli/hpssacli “Error No controllers detected”

Nếu bạn sử dụng chương trình 'hpacucli/hpssacli' để quản lý/cấu hình RAID Array/RAID Controller trên Linux và gặp lỗi sau (No controllers detected) do không thể nhận diện được...
dell_logo

[Dell] Hướng dẫn reset iDRAC Dell chương trình OOB Server Dell

Tình huống của chúng ta là chúng ta không thể truy cập Dell iDRAC thông qua website GUI của chương trình được. Đôi khi gặp cả lỗi như sau...
linux-logo

[Linux] Hướng dẫn sử dụng chương trình lệnh ‘ss’ trên Linux

Chương trình lệnh ss có khả năng cung cấp thông tin về network/socket kết nối hay hơn và nhanh hơn nhiều so với công cụ truyền thống 'netstat'. Lệnh ss cũng...
hp-logo

[HP] Hướng dẫn nâng cấp firmware iLO HP OOB qua web GUI và SSH

Firmware iLO, bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thức nâng cấp firmware iLO của port OOB dòng HP Server (cổng iLO) nhé. Nếu ai chưa...
logo-php

[PHP] Kiểm tra một giá trị có trong mảng arrray hay không với in_array() php

Khi lập trình PHP, bạn có nhu cầu : kiểm tra xem giá trị cần tìm có nằm trong một mảng giá trị đã được định nghĩa trước hay...