LATEST ARTICLES

[WordPress] Ẩn chức năng ‘Bạn quên mật khẩu’ trang đăng nhập WordPress

Trong bài viết nhỏ nhỏ này, mình cùng điểm qua cách làm ẩn đi chức năng "Lost your password?" hay tiếng việt "Bạn quên mật khẩu?" được hiển thị...
zabbix-logo

[Zabbix] Fix lỗi ‘Zabbix server is not running: the information displayed may not be current’

Bạn vừa mới cài đặt Zabbix Server và truy cập frontend Zabbix Server thì nhận ngay quả log error với nội dung như sau : Nếu bạn gặp ngay log...
modsec_logo

[WAF] Hướng dẫn cài đặt compile module ModSecurity với Apache Linux

Chào các bạn, cùng đến với bài viết hướng dẫn cài đặt compile module ModSecurity với Web Server Apache (WAF) trên Linux, ModSecurity là một web application firewall (WAF). Giống...
uptime-downtime-monitor

[OpenSource] Top 6 dịch vụ giám sát uptime của website

Mình sẽ giới thiệu đến các bạn top 6 dịch vụ giám sát uptime của website trên thế giới trong bài viết này. Điều này sẽ giúp ích khá nhiều...
linux-logo

[Linux] Hướng dẫn xác định tên bản phân phối hệ điều hành Linux

Cùng đến với bài viết xác định tên bản phân phối hệ điều hành Linux, điều này sẽ hỗ trợ thông tin cơ bản cho bạn nhé. Có khá là...
linux-logo

[Linux] Hướng dẫn thay đổi hostname trên Linux

Các bạn sẽ gặp phải vấn đề cần đổi thông tin 'hostname' trên các máy chủ hệ điều hành để thuận tiện cho môi trường hoạt động dịch vụ...
logo-php

[PHP] Hướng dẫn compile cài đặt PHP Memcache Extension và PHP Memcached Extension

Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn biên dịch (compile) cài đặt PHP Memcache Extension và PHP Memcached Extension, các module này sẽ hỗ trợ chúng ta kết nối đến dịch...
logo-php

[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP Redis Extension cho PHP

Chúng ta sẽ đến với bài viết này nhằm cung cấp hướng dẫn cài đặt PHP Redis extension. Hỗ trợ cho các nhu cầu sử dụng module Redis trên...
apache-logo

[Apache] Hướng dẫn cài đặt compile Apache 2.2/2.4 trên CentOS/RHEL 6/7

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn compile Apache source code version 2.2/2.4 để cài đặt chương trình Web Server Apache trên CentOS/RHEL 6/7 thay vì cài...