ebook-deep-learning-with-python-pdf

Ebook Deep Learning with Python (PDF)

Ebook Deep Learning with Python (PDF) - Cuongquach.com | Bạn đang tìm hiểu về AI ? Về Machine Learning ? Về Deep Learning ? Vậy bạn sẽ có thêm...
heroku-la-gi

Heroku là gì ? Tổng quan về nền tảng đám mây Heroku

Heroku là gì ? Tổng quan về nền tảng đám mây Heroku - Cuongquach.com | Heroku bạn nghe có quen không ? Đây là một trong những nền tảng đám...
ebook-cyber-physical-attack-recovery-procedures-pdf

Ebook Cyber-Physical Attack Recovery Procedures (PDF)

Ebook Cyber-Physical Attack Recovery Procedures (PDF) - Cuongquach.com | Bạn là dân bảo mật ?! Dân an toàn thông tin ?! Vậy ngoài những vấn đề bảo mật về...
amazon-s3-la-gi

Amazon S3 là gì ? Tổng quan dịch vụ Amazon Simple Storage Service

Amazon S3 là gì ? Tổng quan dịch vụ Amazon Simple Storage Service - Cuongquach.com | Bạn làm quản trị hệ thống Cloud AWS thì hẳn phải nắm được...
ebook-mastering-microsoft-exchange-server-2016-pdf

Ebook Mastering Microsoft Exchange Server 2016 (PDF)

Ebook Mastering Microsoft Exchange Server 2016 (PDF) - Cuongquach.com | Exchange Server là phần mềm của Microsoft chạy trên các máy chủ, cho phép gửi và nhận thư điện tử cũng...
ebook-head-first-python-pdf

Ebook Head First Python (PDF)

Ebook Head First Python (PDF) - Cuongquach.com | Một trong những cuốn sách rất hay để tìm hiểu và học lập trình Python. Cuốn sách tập trung vào việc vui vẻ...
ddos-html5-ping-method

HTML5 Ping bị khai thác để thực hiện tấn công DDoS

Đơn vị bảo mật Imperva vừa phát hiện một cuộc tấn công từ chối dịch vụ theo hình thức mới, trong đó tin tặc đã lợi dụng một thuộc...
amazon-vpc-la-gi

AWS VPC là gì ? Tìm hiểu về Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

AWS VPC là gì ? Tìm hiểu về Amazon Virtual Private Cloud (VPC) - Cuongquach.com | VPC ? VPC ? Virtual Private Cloud là một trong những thành phần quan trọng...
backup-va-restore-mongodb-database

Hướng dẫn backup và restore Database MongoDB

Hướng dẫn backup và restore Database MongoDB - Cuongquach.com | Bạn đang quản trị máy chủ MongoDB và mong muốn sao lưu dữ liệu database MongoDB để khi có...