ebook-luan-van-cong-nghe-ao-hoa-docker-pdf

Ebook Luận Văn Công Nghệ Ảo Hoá Docker (PDF)

Ebook Luận Văn Công Nghệ Ảo Hoá Docker (PDF) - Cuongquach.com | Công nghệ Docker ngày càng phát triển và ứng dụng rộng rãi trong hệ thống máy chủ cũng như...
2fa-la-gi

Tìm hiểu về 2FA (Two-Factor Authentication) – Xác thực hai lớp

Tìm hiểu về 2FA (Two-Factor Authentication) - Xác thực hai lớp - Cuongquach.com | Trong thời đại số hoá, tài khoản trực tuyến được xem là mục tiêu tấn...
cronjob-kubernetes-la-gi

Tìm hiểu CronJob trong Kubernetes là gì ?

Tìm hiểu CronJob trong Kubernetes là gì ? - Cuongquach.com | Bạn muốn chạy một số tác vụ tự động trong hệ thống Kubernetes Cluster, giống như cách sử...
ebook-khat-khao-hoc-may-pdf

Ebook Khát Khao Học Máy – Machine Learning Yearning (Tiếng Việt)

Ebook Khát Khao Học Máy - Machine Learning Yearning (PDF) - Cuongquach.com | Bạn muốn hiểu sâu hơn về các kĩ thuật xử lý, ứng dụng thực tế trong các dự...
machine-learning-co-ban-pdf

Ebook Machine Learning Cơ Bản (PDF)

Ebook Machine Learning Cơ Bản (PDF) - Cuongquach.com | Tài liệu Machine Learning với ngôn ngữ Tiếng Việt cực kì hiếm trong giai đoạn Machine Learning đang phát triển dần ở...
xu-huong-automation-testing-2020

7 xu hướng Automation Testing hàng đầu trong năm 2020

7 xu hướng Automation Testing hàng đầu trong năm 2020 - Cuongquach.com | Những năm gần đây, lĩnh vực phần mềm có nhiều biến đổi, từ quá trình phát...
top-blog-an-ninh-mang-tieng-anh-2020

Top 10 Blog An Ninh Mạng Tiếng Anh đáng đọc trong năm 2020

Top 10 Blog an ninh mạng Tiếng Anh đáng đọc trong năm 2020 - Cuongquach.com | Thế giới công nghệ luôn không ngừng biến đổi. Việc nắm bắt các...
docker-cp-data

Copy dữ liệu ra hoặc vào Docker Container

Copy dữ liệu ra hoặc vào Docker Container - Cuongquach.com | Bạn có một Docker Container đang chạy, vì lý do nào đấy bạn cần lấy các file dữ...
chuyen-huong-port-custom-http-https

Cấu hình chuyển hướng HTTP sang HTTPS ở port khác 80,443 trên Nginx

Cấu hình chuyển hướng HTTP sang HTTPS ở port khác 80,443 trên Nginx - Cuongquach.com | Thông thường, chúng ta đều biết port tiêu chuẩn cho HTTP là 80...