jenkins-pipeline-la-gi

Jenkins Pipeline là gì ? Tổng quan Jenkins Pipeline CI/CD

Jenkins Pipeline là gì ? Tổng quan Jenkins Pipeline CI/CD - Cuongquach.com | Pipeline CICD là một trong những nội dung rất quan trọng và mặc định một DevOps...
ebook-building-microservices-pdf

Ebook Building Microservices (PDF)

Ebook Building Microservices (PDF) - Cuongquach.com | Sam Newman là một trong những ông tổ của ngành lập trình hiện đại và rất nổi tiếng trong giới công nghệ. Các sách...
kiem-tra-cu-phap-cau-hinh-prometheus

Cách kiểm tra cú pháp cấu hình Prometheus

Cách kiểm tra cú pháp cấu hình Prometheus - Cuongquach.com | Trong bất kì quá trình sử dụng và quản trị dịch vụ nào trên Linux, chúng ta cũng...
top-website-giam-dung-luong-hinh-anh-mien-phi

Top 14 website Giảm Dung Lượng Hình Ảnh miễn phí

Top 14 website Giảm Dung Lượng Hình Ảnh miễn phí - Cuongquach.com | Tối ưu hóa hình ảnh website là việc làm cần thiết nếu bạn muốn tăng tốc độ...
download-iso-windows-server-2016

Download Windows Server 2016 ISO

Download Windows Server 2016 ISO - Cuongquach.com | Windows Server 2016 đã được giới thiệu ra mắt vào tháng 10/2016. Windows Server 2016 là khởi đầu cho một hướng đi mới...
prometheus-tu-dong-giam-sat-aws-ec2-service-discovery

Cấu hình Prometheus tự động giám sát AWS EC2 – Service Discovery

Cấu hình Prometheus tự động giám sát AWS EC2 - Service Discovery - Cuongquach.com | Theo cách thông thường khi cập nhật một host trên dịch vụ Prometheus thì...
lam-sao-reload-config-prometheus

Hướng dẫn reload cấu hình dịch vụ Prometheus

Hướng dẫn reload cấu hình dịch vụ Prometheus - Cuongquach.com | Một trong những câu hỏi cũng khá phổ biến khi quản lý dịch vụ giám sát Prometheus thời...
ebook-giao-trinh-bao-mat-wifi-athen

Ebook Giáo trình Bảo mật Wifi – Athena

Ebook Giáo trình Bảo mật Wifi (PDF) - Cuongquach.com | Khi bạn là một IT Helpdesk hay Quản trị viên hệ thống công ty doanh nghiệp, thì hệ thống mạng Wifi/Wireless...
cai-dat-prometheus-alertmanager-gui-canh-bao

Cài đặt Prometheus Alertmanager để gửi cảnh báo

Cài đặt Prometheus Alertmanager để gửi cảnh báo - Cuongquach.com | Tiếp nối Series bài viết về giải pháp giám sát dịch vụ mã nguồn mở Prometheus. Trong bài viết...