ebook-cloud-native-patterns-practices-pdf

Ebook Cloud Native Patterns & Practices – InfoQ eMag (PDF)

Ebook Cloud Native Patterns & Practices (PDF) - Cuongquach.com | Bạn đã nghe thuật ngữ Cloud Native trong kiến trúc hệ thống và phần mềm trong những năm gần đây...
ebook-use-cases-for-kubernetes-pdf

Ebook Use Cases for Kubernetes – TheNewStack (PDF)

Ebook Use Cases for Kubernetes (PDF) - Cuongquach.com | Bạn tò mò không biết những ngày đầu phát hành nền tảng công nghệ Kubernetes, các công ty lớn trên thế...
cau-hinh-terraform-chung-thuc-gcp

Tạo Service Account cho Terraform chứng thực GCP (Google Cloud Platform)

Tạo Service Account cho Terraform chứng thực GCP (Google Cloud Platform) - Cuongquach.com | Trước khi chúng ta có thể sử dụng Terraform để cấu hình/định nghĩa /quản lý...
ebook-faster-smarter-devops-pdf

Ebook Faster, Smarter DevOps – InfoQ eMag (PDF)

Ebook Faster, Smarter DevOps (PDF) - Cuongquach.com | Khi bạn là một DevOps Engineer, theo thời gian cùng với sự phát triển kiến thức cùng kinh nghiệm DevOps, bạn sẽ...
liveness-readiness-kubernetes-la-gi

Tìm hiểu cơ chế Healthcheck Readiness và Liveness trong Kubernetes

Tìm hiểu cơ chế Healthcheck Readiness và Liveness trong Kubernetes - Cuongquach.com | Hệ thống phân tán có thể khó quản lý. Một lý do lớn là có nhiều...
ebook-service-mesh-past-present-and-future-pdf

Ebook Service Mesh Past, Present and Future – InfoQ eMag (PDF)

Ebook Service Mesh Past, Present and Future (PDF) - Cuongquach.com | Một trong những xu hướng công nghệ của những năm gần đây trong kiến trúc Microservice, chính là Service...
headless-service-kubernetes

Headless Service trong Kubernetes là gì ?

Headless Service trong Kubernetes là gì ? - Cuongquach.com | Thông thường khi chúng ta muốn truy cập các ứng dụng trong Kubernetes, chúng ta sẽ khởi tạo một...
ebook-kubernetes-past-present-and-future-ebook

Ebook Kubernetes Past, Present and Future – eMag (PDF)

Ebook Kubernetes Past, Present and Future (PDF) - Cuongquach.com | Tạp chí eMag đem đến kì phát hành số ebook về Kubernetes, giúp bạn hiểu hơn chút về lịch sử và...
su-dung-privileged-pod-debug-k8s-node

Sử dụng Privileged Pod để debug Kubernetes Node

Sử dụng Privileged Pod để debug Kubernetes Node - Cuongquach.com | Đôi khi bạn sẽ sử dụng dịch vụ Managed Kubernetes bởi các nhà cung cấp cloud như AKS...