Ebook Cloud Native Patterns & Practices – InfoQ eMag (PDF)

Ebook Cloud Native Patterns & Practices (PDF) – Cuongquach.com | Bạn đã nghe thuật ngữ Cloud Native trong kiến trúc hệ thống và phần mềm trong những năm gần đây chưa ? Thuật ngữ này không còn xa lạ, nhưng có lẽ bạn sẽ tìm hiểu được ý nghĩa cơ bản về thuật ngữ này thông qua ebook sau. Nếu bạn quan tâm hãy download ebook ‘Cloud Native Patterns & Practices‘ ở Cuongquach.com .

ebook-cloud-native-patterns-practices-pdf

Thông tin ebook “Cloud Native Patterns & Practices”

Tên tài liệu : Cloud Native Patterns & Practices
Tác giả : Christian Posta, Matt Stine, Kevin Hoffman
Số trang: 32
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Architecture
Phiên bản: 1
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu ebook “Cloud Native Patterns & Practices”

The Cloud Native Computing Foundation identified three characteristics of cloud-native systems: con- tainerized, dynamically managed, microservice-ori- ented. More generally, cloud-native companies operate in a DevOps style as they continuously de- liver microservices. They build for change, build for scale, and build to tolerate failure. And they do all this with the customer experience in mind. Sound good? Nothing in that description excludes ”regular” companies from adopting this style of delivery. But it does require a change in your approach, and InfoQ decided to research this topic further.

Mục lục ebook “Cloud Native Patterns & Practices”

+ Table of content

What Is “Cloud-Native” Data and Why Does It Matter?
The Three Rs of Enterprise Security: Rotate, Repave, and Repair
Understanding Cloud-Native Infrastructure: Interview with Justin Garrison and Kris Nova
Transitioning to Cloud-Native Applications and Beyond
How to Make the Leap: Building Cloud-Ready Applications into the Architecture

Link download ebook “Cloud Native Patterns & Practices”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEbook Use Cases for Kubernetes – TheNewStack (PDF)
Next articleKhởi tạo mật khẩu ngẫu nhiên với code Python
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !