[cPanel] Hướng dẫn xem thông tin phiên bản WHM/cPanel bằng lệnh command-line

Cùng tìm hiểu qua cách thức kiểm tra thông tin phiên bản hệ thống cPanel bằng giao diện command-line nhé.

Làm sao để kiểm tra được phiên bản hiện tại của hệ thống WHM/cPanel bằng lệnh command-line. Điều này dễ vô cùng, chỉ cần thực hiện 1 trong 2 câu lệnh sau :

Cách 1 :
– Chạy chương trình của cPanel để hiện ra thông tin version.

# /usr/local/cpanel/cpanel -V
54.0 (build 18)


Cách 2 :

– Đọc file chứa thông tin version của cpanel.

# cat /usr/local/cpanel/version 
11.54.0.18

Chỉ có vậy thôi.

Previous article[NexentaStor] Hướng dẫn truy cập root shell – Expert Mode NMC của hệ thống NexentaStor
Next article[cPanel] Hướng dẫn liệt kê danh sách tên Reseller trên cPanel bằng command-line
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !