[cPanel] Hướng dẫn liệt kê danh sách tên Reseller trên cPanel bằng command-line

Đối với hệ thống WHM/cPanel thì việc liệt kê danh sách các tài khoản cPanel Reseller trên giao diện đồ hoạ thì quá đơn giản rồi. Thế nếu bạn có quyền truy cập SSH hệ thống và muốn xem danh sách tài khoản Reseller ngay trên giao diện command-line thì như thế nào ?

Hệ thống WHM/cPanel có xuất thông tin về reseller tại file “/var/cpanel/resellers“. Nhìn chung cấu trúc file này như sau :

userdemo:add-pkg,allow-addoncreate,allow-parkedcreate,allow-unlimited-pkgs,create-acct,create-dns,demo-setup,disallow-shell,edit-dns,edit-mx,edit-pkg,kill-acct,kill-dns,limit-bandwidth,list-accts,mailcheck,news,park-dns,passwd,quota,resftp,show-bandwidth,ssl-gencrt,stats,status,suspend-acct,thirdparty,upgrade-account


Chú thích :

+ userdemo = tên reseller.
+ add-pkg,allow-addoncreate,... = các quyền thực thi đối với các chức năng tương tác cụ thể với cpanel.

Ta sẽ đọc nội dung tên các reseller trong file và lọc thông tin tên đó ra. Hai câu lệnh dưới đều có chung 1 output liệt kê.

# cat /var/cpanel/resellers | awk -F':' '{print $1}'
# grep -o '^[a-z][a-z0-9]\{0,7\}' /var/cpanel/resellers
user1
user2
user3
..
..
..

– Ta cũng có thể đếm số lượng reseller trên cPanel 1 cách nhanh chống.

# cat /var/cpanel/resellers | awk -F':' '{print $1}' | wc -l

Đấy chỉ vậy thôi. :3

Previous article[cPanel] Hướng dẫn xem thông tin phiên bản WHM/cPanel bằng lệnh command-line
Next article[cPanel] Hướng dẫn liệt kê tên user và Reseller owner trên cPanel bằng command-line
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !