[cPanel] Hướng dẫn liệt kê danh sách tên Reseller trên cPanel bằng command-line

96

Đối với hệ thống WHM/cPanel thì việc liệt kê danh sách các tài khoản cPanel Reseller trên giao diện đồ hoạ thì quá đơn giản rồi. Thế nếu bạn có quyền truy cập SSH hệ thống và muốn xem danh sách tài khoản Reseller ngay trên giao diện command-line thì như thế nào ?

Hệ thống WHM/cPanel có xuất thông tin về reseller tại file “/var/cpanel/resellers“. Nhìn chung cấu trúc file này như sau :


Chú thích :

+ userdemo = tên reseller.
+ add-pkg,allow-addoncreate,... = các quyền thực thi đối với các chức năng tương tác cụ thể với cpanel.

Ta sẽ đọc nội dung tên các reseller trong file và lọc thông tin tên đó ra. Hai câu lệnh dưới đều có chung 1 output liệt kê.

– Ta cũng có thể đếm số lượng reseller trên cPanel 1 cách nhanh chống.

Đấy chỉ vậy thôi. :3

LEAVE A REPLY