Ebook Head First Python (PDF)

Ebook Head First Python (PDF) Cuongquach.com | Một trong những cuốn sách rất hay để tìm hiểu và học lập trình Python. Cuốn sách tập trung vào việc vui vẻ để đọc và cung cấp một sự hiểu biết thực sự về lý do tại sao mọi thứ hoạt động theo cách họ làm. Tác giả dành một số chương giải thích cách Python có thể được sử dụng để tạo một ứng dụng web lưu trữ và thao tác dữ liệu người dùng nhập vào cơ sở dữ liệu văn bản và SQL.. Hãy download ebook ‘Head First Python‘ ở Cuongquach.com .

ebook-head-first-python-pdf

Thông tin chung về ebook “Head First Python”

Tên tài liệu :  Head First Python
Tác giả :  Paul Barry
Số trang: 494
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Programming/Lập trình Python
Phiên bản: 1
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu ebook “Head First Python”

Bạn muốn học ngôn ngữ Python mà không cần thông qua hướng dẫn cách làm? Với Head First Python, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt các nguyên tắc cơ bản của Python, làm việc với các cấu trúc và chức năng dữ liệu tích hợp. Trong cuốn sách này thì các giải thích vô cùng trực quan, dễ theo dõi và các chủ đề được trình bày theo cách tạo điều kiện cho thử nghiệm của người dùng (thành công).

Sau đó, bạn sẽ chuyển sang xây dựng ứng dụng web của riêng mình, khám phá quản lý cơ sở dữ liệu, xử lý điều kiện ngoại lệ (exception) và sắp xếp dữ liệu. Nếu bạn hấp dẫn bởi những gì bạn có thể làm với các nhà quản lý bối cảnh, trang trí, hiểu biết và máy phát điện, thì đó là tất cả ở đây. Phiên bản đầu tiên này là một trải nghiệm học tập hoàn chỉnh sẽ giúp bạn trở thành một lập trình viên Python hoàn hảo ngay lập tức.

Mục lục ebook “Head First Python”

+ Table of content

1 Meet Python: Everyone Loves Lists 1
2 Sharing Your Code: Modules of Functions 33
3 Files and Exceptions: Dealing with Errors 73
4 Persistence: Saving Data to Files 105
5 Comprehending Data: Work That Data! 139
6 Custom Data Objects: Bundling Code with Data 173
7 Web Development: Putting It All Together 213
8 Mobile App Development: Small Devices 255
9 Manage Your Data: Handling Input 293
10 Scaling Your Webapp: Getting Real 351
11 Dealing with Complexity: Data Wrangling 397

Link download ebook “Head First Python”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleHTML5 Ping bị khai thác để thực hiện tấn công DDoS
Next articleEbook Mastering Microsoft Exchange Server 2016 (PDF)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !