[Ebook] IT Security Risk Control Management – An Audit Preparation Plan – Download Ebook

IT Security Risk Control Management ebook cover

Thông tin chung về “IT Security Risk Control Management

Tên tài liệu : Security Risk Control Management
Tác giả : Raymond Pompon
Số trang : 328
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Security/Pentest/Management Security

Giới thiệu mục lục “IT Security Risk Control Management”

Part I: Getting a Handle on Things 1
Chapter 1: Why Audit? 3
Chapter 2: Assume Breach 13
Chapter 3: Risk Analysis: Assets and Impacts 23
Chapter 4: Risk Analysis: Natural Threats 39
Chapter 5: Risk Analysis: Adversarial Risk 51

Part II: Wrangling the Organization 67
Chapter 6: Scope 69
Chapter 7: Governance 81
Chapter 8: Talking to the Suits 99
Chapter 9: Talking to the Techs 113
Chapter 10: Talking to the Users 123

Part III: Managing Risk with Controls 131
Chapter 11: Policy 133
Chapter 12: Control Design 145
Chapter 13: Administrative Controls 153
Chapter 14: Vulnerability Management 165
Chapter 15: People Controls 175
Chapter 16: Logical Access Control 187
Chapter 17: Network Security 197
Chapter 18: More Technical Controls 219
Chapter 19: Physical Security Controls 231
Chapter 20: Response Controls 239

Part IV: Being Audited 259
Chapter 21: Starting the Audit 261
Chapter 22: Internal Audit 275
Chapter 23: Third-Party Security 283
Chapter 24: Post Audit Improvement 293

Link download ebook “IT Security Risk Control Management”

Google Drive : https://drive.google.com/file/d/0B-hV1HrMP8j1NDBCd2FoTWFESm8/
Mediafire : LINK

Previous article[HP] Hướng dẫn restart iLO OOB của server HP Proliant
Next article[Linux] Fix lỗi ‘Another app is currently holding the yum lock’ trên CentOS/RHEL
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !