Ebook Why time series matters for Metrics, Real-time analytics (PDF)

Ebook Why time series matters for Metrics, Real-time analytics (PDF) – Cuongquach.com | Cuốn ebook với nội dung ngắn gọn súc tích được InfluxDB biên soạn ngoài mục đích quảng cáo dịch vụ InfluxDB, cũng giúp bạn hiểu thêm về công nghệ Time Series. Nếu bạn quan tâm hãy download ebook ‘Why time series matters for Metrics, Real-time analytics ‘ ở Cuongquach.com .

ebook-why-time-series-matters-for-metrics

Thông tin ebook “Why time series matters for Metrics, Real-time analytics “

Tên tài liệu : Why time series matters for Metrics, Real-time analytics
Tác giả : InfluxData
Số trang: 15
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Database
Phiên bản: 1
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu ebook “Why time series matters for Metrics, Real-time analytics “

Time series data has historically been associated with applications in finance. However, as developers and businesses move to instrument more of their servers, applications, network infrastructure and the physical world, time series is becoming the de facto standard for how to think about storing, retrieving and mining this data for real-time and historical insight.

This paper will:
● Define ​what time series data is​ (and what it isn’t)
● Explain how the time series data domain differs from more traditional data workloads like OLTP
or full-text search
● Examine what makes the InfluxData platform different from other proposed solutions

Mục lục ebook “Why time series matters for Metrics, Real-time analytics “

+ Table of content

Introduction
What is time series data?
Horizontal use case
Solutions built on the InfluxData platform
The time series workload
What makes InfluxData different?

Link download ebook “Why time series matters for Metrics, Real-time analytics “

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleCấu hình dịch vụ AWS Config lưu trữ sự thay đổi tài nguyên AWS
Next articleVPC Reachability Analyzer – Dịch vụ hỗ trợ debug kết nối mạng AWS
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !