Kiểm tra dung lượng các database trong PosgreSQL

Kiểm tra dung lượng database trong PosgreSQL Cuongquach.com | Một bài note nhỏ giúp bạn kiểm tra tổng dung lượng của các Database đang chiếm dụng trong dịch vụ PosgreSQL đang chạy nhé.

kiem-tra-dung-luong-database-trong-postgresql

Thao tác kiểm tra dung lượng các database trong PosgreSQL

Đầu tiên, bạn kết nối psql đến dịch vụ PostgreSQL.

# psql -U postgres -h postgres.cuongquachlab.com

Chạy cú pháp lệnh SQL sau để thống kê các database đang có trong PostgreSQL cùng kích thước dung lượng đang chiếm dụng của các Database.

postgres=> SELECT pg_database.datname,
pg_database_size(pg_database.datname),
pg_size_pretty(pg_database_size(pg_database.datname))
FROM pg_database ORDER by 2 DESC;

   datname   | pg_database_size | pg_size_pretty
------------------+------------------+----------------
 booking     |    340951555 | 325 MB
 identity     |    292209155 | 279 MB
 coupon      |     8577539 | 8377 kB
 postgres     |     8254111 | 8061 kB
 setting     |     8249859 | 8057 kB
 rdsadmin     |     8229535 | 8037 kB
 post       |     8184323 | 7993 kB
 template0    |     8028675 | 7841 kB
 template1    |     8028675 | 7841 kB

Đơn giản phải không nào, nếu bạn dùng các PosgreSQL GUI Admin như Pgadmin hay phpPgAdmin đều cũng có hỗ trợ phần này cho bạn.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEbook Luận Văn Công Nghệ Ảo Hoá Docker (PDF)
Next articleFormat convention cho file cấu hình Terraform với `fmt`
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !