[SSH] Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Passphrase của SSH Private Key trên Linux

Cùng tìm hiểu làm cách nào để thay đổi hoặc thêm mật khẩu passphrase cho 1 file private key trên Linux nhé.

Nếu bạn muốn thay đổi hoặc tạo mới thông tin mật khẩu passphrase cho 1 file private key SSH trên Linux thì hãy sử dụng chương lệnh “ssh-keygen” trên các hệ thống Unix. Đây cũng là chương trình cơ bản dùng để khởi tạo cặp private-public key trên Linux.

Ok, vậy để thay đổi hoặc tạo mới thông tin mật khẩu passphrase thì bạn chỉ cần thêm option “-p” cho chương trình lệnh “ssh-keygen“, option này sẽ không tạo mới cặp key đâu nhé. Chương trình lệnh sẽ load file private key mặc định ở thư mục “~/.ssh/id_rsa” của user mà bạn đang login và bạn hãy nhập thông tin mật khẩu vào khi có yêu cầu nhé.

# ssh-keygen -p
Enter file in which the key is (/root/.ssh/id_rsa):
Key has comment '/root/.ssh/id_rsa'
Enter new passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved with the new passphrase.

 
Nếu file private key của bạn nằm ở 1 nơi nào đó trên hệ thống hoặc có cái tên private key khác và bạn muốn chỉ định rõ vị trí file đó thì ta sẽ thêm option “-f”. Hãy chỉ định rõ đường dẫn tuyệt đối của file private key nếu vị trí cwd của bạn không nằm cùng thư mục của file.

# ssh-keygen -p -f /home/cuongqc/id_rsa

 
Lưu ý :

– Nếu file private key của bạn đã có thông tin mật khẩu passphrase từ trước, thì bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin mật khẩu passphrase cũ rồi mới được đổi thành mật khẩu mới. Bạn mà không nhớ thì coi như bó tay nhé.

 
Xong, nội dung này vậy là hết rồi. Chúc bạn thành công.

Previous article[ShellScript] Hướng dẫn sắp xếp thông tin địa chỉ IP theo thứ tự với chương trình lệnh “sort”
Next article[Linux] Hướng dẫn liệt kê toàn bộ tác vụ cronjobs các user trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !