[SSH] Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Passphrase của SSH Private Key trên Linux

Cùng tìm hiểu làm cách nào để thay đổi hoặc thêm mật khẩu passphrase cho 1 file private key trên Linux nhé.

1450

Nếu bạn muốn thay đổi hoặc tạo mới thông tin mật khẩu passphrase cho 1 file private key SSH trên Linux thì hãy sử dụng chương lệnh “ssh-keygen” trên các hệ thống Unix. Đây cũng là chương trình cơ bản dùng để khởi tạo cặp private-public key trên Linux.

Ok, vậy để thay đổi hoặc tạo mới thông tin mật khẩu passphrase thì bạn chỉ cần thêm option “-p” cho chương trình lệnh “ssh-keygen“, option này sẽ không tạo mới cặp key đâu nhé. Chương trình lệnh sẽ load file private key mặc định ở thư mục “~/.ssh/id_rsa” của user mà bạn đang login và bạn hãy nhập thông tin mật khẩu vào khi có yêu cầu nhé.

 
Nếu file private key của bạn nằm ở 1 nơi nào đó trên hệ thống hoặc có cái tên private key khác và bạn muốn chỉ định rõ vị trí file đó thì ta sẽ thêm option “-f”. Hãy chỉ định rõ đường dẫn tuyệt đối của file private key nếu vị trí cwd của bạn không nằm cùng thư mục của file.

 
Lưu ý :

– Nếu file private key của bạn đã có thông tin mật khẩu passphrase từ trước, thì bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin mật khẩu passphrase cũ rồi mới được đổi thành mật khẩu mới. Bạn mà không nhớ thì coi như bó tay nhé.

 
Xong, nội dung này vậy là hết rồi. Chúc bạn thành công.

LEAVE A REPLY