[Linux] Thay đổi giá trị Swappiness trên Linux

1035

Thay đổi giá trị Swappiness trên Linux

Swappiness là gì ?
– Là một thông số tinh chỉnh của kernel Linux quy định hạn mức giá trị % so với mức sử dụng của RAM để copy nội dung trên RAM đẩy xuống phân vùng swap trên ổ cứng.
– Giá trị mặc định trong Linux đối với Swappiness là 60.

Thông số Swappiness nằm ở file sau :

Ý nghĩa của giá trị Swappiness
– Giả sử tham số là “60” tức kernel hệ thống sẽ sử dụng tính năng swap khi giá trị dung lượng RAM đã sử dụng đạt tới ngưỡng 40% giá trị RAM.
– Nếu đặt giá trị là “100” tức là chỉ định kernel thực hiện việc swap mọi thứ ghi lên ổ cứng sử dụng thay vì RAM.
– Nếu đặt giá trị là “10” thì khi nào RAM được sử dụng 90% giá trị thì sẽ thực hiện tính năng Swap.
– Nếu muốn tắt tính năng này đi thì ta có thể set giá trị là “0” tức là tắt tính năng swap hoàn toàn.
~> Nên nếu bạn có nhiều RAM thì không lý nào lại set mặc định 60% để ảnh hưởng hiệu suất phần nào, do chúng ta biết tốc độ đọc ghi ổ cứng sẽ chậm hơn so với RAM.

Có 2 cách để thay đổi giá trị này, giá trị phải nằm trong khoảng từ 0 đến 100 :
1. Thay đổi tức thì, nhưng khi reboot lại hệ thống sẽ mất tác dụng
– Chọn con số % mà bạn muốn thay đổi và thực hiện thao tác sau. Vd : 40

hoặc

2. Thay đổi giá trị vĩnh viễn, khi reboot lại hệ thống sẽ vẫn còn giá trị đã thay đổi
– Ta sẽ thêm nội dung thay đổi vào file sysctl.conf

Chúc các bạn thành công !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here