[Linux] Thay đổi giá trị Swappiness trên Linux

Thay đổi giá trị Swappiness trên Linux

Swappiness là gì ?
– Là một thông số tinh chỉnh của kernel Linux quy định hạn mức giá trị % so với mức sử dụng của RAM để copy nội dung trên RAM đẩy xuống phân vùng swap trên ổ cứng.
– Giá trị mặc định trong Linux đối với Swappiness là 60.

Thông số Swappiness nằm ở file sau :

# cat /proc/sys/vm/swappiness
 60

Ý nghĩa của giá trị Swappiness
– Giả sử tham số là “60” tức kernel hệ thống sẽ sử dụng tính năng swap khi giá trị dung lượng RAM đã sử dụng đạt tới ngưỡng 40% giá trị RAM.
– Nếu đặt giá trị là “100” tức là chỉ định kernel thực hiện việc swap mọi thứ ghi lên ổ cứng sử dụng thay vì RAM.
– Nếu đặt giá trị là “10” thì khi nào RAM được sử dụng 90% giá trị thì sẽ thực hiện tính năng Swap.
– Nếu muốn tắt tính năng này đi thì ta có thể set giá trị là “0” tức là tắt tính năng swap hoàn toàn.
~> Nên nếu bạn có nhiều RAM thì không lý nào lại set mặc định 60% để ảnh hưởng hiệu suất phần nào, do chúng ta biết tốc độ đọc ghi ổ cứng sẽ chậm hơn so với RAM.

Có 2 cách để thay đổi giá trị này, giá trị phải nằm trong khoảng từ 0 đến 100 :
1. Thay đổi tức thì, nhưng khi reboot lại hệ thống sẽ mất tác dụng
– Chọn con số % mà bạn muốn thay đổi và thực hiện thao tác sau. Vd : 40

# echo 40 > /proc/sys/vm/swappiness

hoặc

# sysctl vm.swappiness=40

2. Thay đổi giá trị vĩnh viễn, khi reboot lại hệ thống sẽ vẫn còn giá trị đã thay đổi
– Ta sẽ thêm nội dung thay đổi vào file sysctl.conf

# vi /etc/sysctl.conf
vm.swappiness=40
# sysctl -p

Chúc các bạn thành công !

Previous articleCCleaner 5.09.5343
Next articleUltraISO Premium 9.6.5.3237 Final Full
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !