Danh sách địa chỉ IP Việt Nam

8862

Danh sách địa chỉ IP Việt NamCuongquach.com | Cuongquach.com xin trích dẫn nội dung thông tin danh sách các địa chỉ IP của Việt Nam, giúp các bạn theo dõi và nắm bắt thuận tiện trong quá trình quản lý hệ thống mạng dịch vụ của mình.

Danh sách này được lấy từ chính chủ VNIX :

danh sách địa chỉ IP Việt Nam

Danh bạ IP/ASN định tuyến qua VNIX

Trạm trung chuyển VNIX
STT Điểm VNIX ASN Dải địa chỉ IP Loại
1 VNIX HCM 23962 218.100.14.0/24 IPv4
2001:0DE8:000A::/48 IPv6
2 VNIX HN 23899 218.100.10.0/24 IPv4
2001:07FA:0006::/48 IPv6
3 VNIX ĐN 56156 218.100.60.0/24 IPv4
2001:0DE8:0003::/48 IPv6
Thành viên kết nối trực tiếp VNIX
STT Thành viên ASN Dải địa chỉ IP Loại
1 CMC Tl 38732 115.146.120.0/21 IPv4
115.165.160.0/21 IPv4
38733 103.21.148.0/22 IPv4
124.158.0.0/20 IPv4
45903 101.99.0.0/18 IPv4
103.9.196.0/22 IPv4
113.20.96.0/19 IPv4
183.91.0.0/19 IPv4
203.205.0.0/18 IPv4
45.122.232.0/22 IPv4
2402:5300::/32 IPv6
2 FPT 18403 1.52.0.0/14 IPv4
103.35.64.0/22 IPv4
103.39.92.0/22 IPv4
113.22.0.0/16 IPv4
113.23.0.0/17 IPv4
118.68.0.0/14 IPv4
144.48.20.0/22 IPv4
183.80.0.0/16 IPv4
183.81.0.0/17 IPv4
203.191.8.0/21 IPv4
210.245.0.0/17 IPv4
42.112.0.0/13 IPv4
43.239.148.0/22 IPv4
58.186.0.0/15 IPv4
2405:4800::/32 IPv6
3 GDS 38735 113.52.32.0/19 IPv4
49.246.128.0/18 IPv4
49.246.192.0/19 IPv4
2407:100::/32 IPv6
4 HTC 24088 103.238.68.0/22 IPv4
203.128.240.0/21 IPv4
2001:0DF0:000D::/48 IPv6
38253 103.238.72.0/22 IPv4
202.60.104.0/21 IPv4
5 LCS 38738 101.96.12.0/22 IPv4
113.61.108.0/22 IPv4
2405:CD00:0::/48 IPv6
6 MBG 45895 111.91.232.0/22 IPv4
45896 103.19.164.0/22 IPv4
2001:0DF0:2E8::/48 IPv6
45897 45.125.208.0/22 IPv4
7 MOBIFONE 131429 103.53.252.0/22 IPv4
45.121.24.0/22 IPv4
2402:9D80::/32 IPv6
8 NetNam 24173 119.17.192.0/19 IPv4
202.151.160.0/21 IPv4
210.86.224.0/21 IPv4
2401:E800::/32 IPv6
24176 101.53.0.0/18 IPv4
119.15.176.0/20 IPv4
119.17.224.0/19 IPv4
202.151.168.0/21 IPv4
210.86.232.0/21 IPv4
131370 101.96.64.0/18 IPv4
119.15.160.0/20 IPv4
9 ODS 45538 103.249.100.0/22 IPv4
112.78.0.0/20 IPv4
125.253.112.0/20 IPv4
45.117.164.0/22 IPv4
2405:9D80::/32 IPv6
10 SCTV 45543 112.197.0.0/16 IPv4
27.2.0.0/15 IPv4
2403:E200::/32 IPv6
11 SPT 7602 103.200.60.0/22 IPv4
116.118.0.0/17 IPv4
180.93.0.0/16 IPv4
203.196.24.0/22 IPv4
221.121.0.0/18 IPv4
221.133.0.0/19 IPv4
2402:F800::/32 IPv6
12 TPCOM 63731 103.205.96.0/22 IPv4
61.14.236.0/22 IPv4
2001:0DF0:2A00::/48 IPv6
13 VIETTEL 7552 103.84.76.0/22 IPv4
115.72.0.0/13 IPv4
117.0.0.0/13 IPv4
125.234.0.0/15 IPv4
171.224.0.0/11 IPv4
203.113.128.0/18 IPv4
220.231.64.0/18 IPv4
27.64.0.0/12 IPv4
2402:0800::/32 IPv6
24086 116.96.0.0/12 IPv4
125.212.128.0/17 IPv4
125.214.0.0/18 IPv4
203.190.160.0/20 IPv4
2401:D800::/32 IPv6
14 VNPT Net 7643 203.162.0.0/16 IPv4
203.210.128.0/17 IPv4
221.132.0.0/18 IPv4
2001:0EE0::/32 IPv6
45899 1123.16.0.0/12 IPv4
113.160.0.0/11 IPv4
203.160.0.0/23 IPv4
222.252.0.0/14 IPv4
2001:0EE0:1::/48 IPv6
135905 14.160.0.0/11 IPv4
14.224.0.0/11 IPv4
221.132.30.0/23 IPv4
221.132.32.0/21 IPv4
15 VNTT 45557 103.17.88.0/22 IPv4
180.148.0.0/21 IPv4
45.118.136.0/22 IPv4
2404:3A00::/48 IPv6
16 VTC 38248 117.103.192.0/18 IPv4
2401:B800::/32 IPv6
17 VTVCab 131410 103.233.48.0/22 IPv4
45.124.88.0/22 IPv4
18 VinaData 38244 103.196.236.0/22 IPv4
45.127.252.0/22 IPv4
61.28.224.0/19 IPv4
2001:0DF0:001A::/48 IPv6
Khách hàng kết nối của các thành viên
STT Multihomes ASN Dải địa chỉ IP Loại
1 ABBank 55317 202.74.58.0/23 IPv4
2 ACB 55318 202.59.252.0/23 IPv4
3 ACBS 131359 103.9.80.0/22 IPv4
4 ADCSOFTWARE 103.37.32.0/22 IPv4
5 ADSOTA-VN 135942 103.109.36.0/22 IPv4
6 ADTEC 45540 202.55.132.0/22 IPv4
7 AGRIBANK 55306 175.106.0.0/22 IPv4
2001:0DF2:C100::/48 IPv6
8 AIAVN 56144 103.246.104.0/24 IPv4
9 AIPACIFIC-VN 135936 103.109.28.0/22 IPv4
10 AOHOAVIET 131427 103.53.228.0/22 IPv4
11 APEC 55307 202.124.204.0/24 IPv4
12 ARTEXSECURITIES 45548 202.130.36.0/23 IPv4
13 ASIACOM 131432 103.57.104.0/22 IPv4
14 ASVTECH 63765 103.216.112.0/22 IPv4
135930 103.104.116.0/22 IPv4
15 ATI 180.214.236.0/22 IPv4
16 AZDIGI 103.221.220.0/22 IPv4
45.252.248.0/22 IPv4
2401:F2C0::/32 IPv6
17 BACABANK-VN 135933 103.106.224.0/22 IPv4
2001:DF3:B700::/48 IPv6
18 BANG 103.252.252.0/22 IPv4
45.251.112.0/22 IPv4
19 BANKNETVN 131360 103.9.4.0/22 IPv4
20 BAOVIETBANK 131430 103.56.168.0/22 IPv4
21 BIDV 45541 203.201.56.0/22 IPv4
2001:0DF0:029C::/48 IPv6
22 BINHMINH-VN 135935 103.108.100.0/22 IPv4
2001:DF4:100::/48 IPv6
23 BISHANOI 131420 103.39.96.0/22 IPv4
24 BIZMAC 131428 103.238.212.0/22 IPv4
45.117.76.0/22 IPv4
2400:C140::/32 IPv6
25 BKAV 103.237.96.0/22 IPv4
26 BKNS 103.48.80.0/22 IPv4
45.124.84.0/22 IPv4
27 BMSC 131371 103.30.36.0/22 IPv4
28 BONONGNGHIEP 131369 103.7.172.0/24 IPv4
29 BQT 103.75.180.0/22 IPv4
30 BSC 63742 103.219.180.0/22 IPv4
31 BSTAR 56152 103.48.188.0/22 IPv4
32 BUUDIENCP16 103.221.228.0/22 IPv4
45.252.240.0/22 IPv4
33 BVISROYAL 131409 103.232.52.0/22 IPv4
34 CADI 103.79.140.0/22 IPv4
35 CCVN 56147 103.3.248.0/22 IPv4
45.120.228.0/22 IPv4
36 CEMA 135931 103.81.80.0/22 IPv4
37 CICTBKN-VN 63769 103.102.20.0/22 IPv4
38 CLEARSKY 135922 103.98.160.0/22 IPv4
2401:9C40:0000::/48 IPv6
39 CLOUDMEDIA 103.10.44.0/22 IPv4
203.160.132.0/22 IPv4
40 CLOUDONE 131416 103.238.80.0/22 IPv4
47.117.156.0/22 IPv4
41 CLOUDOVS 131394 103.243.104.0/22 IPv4
42 CMCBINHDUONG 103.63.104.0/22 IPv4
45.122.248.0/22 IPv4
43 CMCHAIPHONG 103.63.108.0/22 IPv4
45.122.252.0/22 IPv4
44 CMCHCM 103.63.112.0/22 IPv4
45.122.244.0/22 IPv4
45 CMCMIENBAC 103.63.116.0/22 IPv4
45.122.240.0/22 IPv4
46 CMCMIENTRUNG 103.63.120.0/22 IPv4
45.122.236.0/22 IPv4
47 CMNONLINE 103.68.252.0/22 IPv4
48 CNBKNS 103.74.120.0/22 IPv4
49 COGNITA-VN 135929 103.104.24.0/22 IPv4
50 CPT 63747 103.221.224.0/22 IPv4
45.252.244.0/22 IPv4
2001:0DF2:CE00::/48 IPv6
51 CPVN 103.1.200.0/22 IPv4
2001:0DF4:DA00::/48 IPv6
52 CSCJ 45555 203.79.28.0/24 IPv4
53 CTC 131406 103.255.84.0/22 IPv4
45.119.76.0/22 IPv4
54 CUCATTTMIC 63748 103.192.236.0/22 IPv4
55 DAB 24174 203.77.178.0/24 IPv4
56 DAINAM 63744 103.216.128.0/22 IPv4
57 DCNET 63741 103.216.72.0/22 IPv4
2404:EE80:0000::/48 IPv6
58 DCVINGROUP 131413 103.238.208.0/22 IPv4
27.0.240.0/22 IPv4
59 DIGINET 131349 103.23.144.0/22 IPv4
45.118.140.0/22 IPv4
2400:9B40::/32 IPv6
60 DIGIPOWER 131377 103.18.176.0/22 IPv4
61 DIGISTAR 56151 103.254.12.0/22 IPv4
45.117.172.0/22 IPv4
62 DRAV-VN 103.109.40.0/22 IPv4
2001:DF4:2D00::/48 IPv6
63 DSP-VN 56141 103.101.76.0/22 IPv4
49.156.52.0/22 IPv4
2001:DF2:9B00::/48 IPv6
64 DTCOM 131437 103.196.248.0/22 IPv4
65 DTS 45552 103.20.144.0/22 IPv4
202.43.108.0/22 IPv4
2400:9100::/48 IPv6
66 DULIEUAZ 103.195.236.0/22 IPv4
67 DUYTAN 131357 103.115.166.0/24 IPv4
103.213.122.0/22 IPv4
103.7.177.0/24 IPv4
2001:0DF6:3400::/48 IPv6
68 DVS 135918 103.95.196.0/22 IPv4
2401:5EC0:0000::/48 IPv6
69 ECOMVIET 131390 103.242.52.0/22 IPv4
70 ECONET 135908 103.82.196.0/22 IPv4
2400:E2C0:0000::/48 IPv6
71 EHOST 135920 103.63.212.0/22 IPv4
45.123.96.0/22 IPv4
72 EPOSI 131433 103.52.92.0/22 IPv4
73 ESC 131424 103.45.228.0/22 IPv4
2402:0B40:0000::/48 IPv6
74 ETC 103.89.88.0/22 IPv4
75 EVNSPC-VN 135925 103.100.160.0/22 IPv4
2001:DF2:7B00::/48 IPv6
76 Eximbank 45901 202.4.168.0/24 IPv4
77 FFC 135903 103.79.144.0/22 IPv4
2001:DF6:AA00::/48 IPv6
78 FIBO 131344 103.246.220.0/22 IPv4
45.119.84.0/22 IPv4
79 FIMPLUS 63732 103.205.104.0/22 IPv4
80 FPT Online 45894 111.65.240.0/20 IPv4
180.148.128.0/20 IPv4
2001:0DF0:0066::/48 IPv6
2401:F740::/32 IPv6
2402:DD40::/32 IPv6
81 FPTSOFTWARE 131402 103.227.216.0/22 IPv4
2001:0DF4:D800::/48 IPv6
82 FTECH 103.47.192.0/22 IPv4
45.125.236.0/22 IPv4
83 FWD 135924 103.99.252.0/22 IPv4
2001:0DF2:6900::/48 IPv6
84 GCAFE-VN 63767 103.78.84.0/22 IPv4
85 GDATA 131400 103.226.248.0/22 IPv4
86 GDT 131363 103.9.200.0/22 IPv4
87 GLEE 103.74.100.0/22 IPv4
88 GLOBALCORP 56146 223.27.104.0/21 IPv4
89 GLTEC 63738 103.199.8.0/22 IPv4
59.153.216.0/22 IPv4
2001:0DF7:CC00::/48 IPv6
90 GREENCLOUDVPS 63734 103.199.16.0/22 IPv4
91 GTEL 131127 183.91.160.0/19 IPv4
92 GTELMOBILE 45546 110.35.72.0/21 IPv4
93 HALO-VN 63731 103.116.104.0/22 IPv4
2001:DF5:4B00::/48 IPv6
94 HANELCOM 55313 103.245.148.0/22 IPv4
27.118.16.0/20 IPv4
45.126.92.0/22 IPv4
2400:9BC0::/32 IPv6
95 HASECO 45902 202.4.176.0/24 IPv4
96 HMU 131397 103.254.16.0/22 IPv4
97 HNSDC 135900 103.205.100.0/22 IPv4
98 HNX 131362 103.9.212.0/22 IPv4
99 HOABINH 131435 103.60.16.0/22 IPv4
45.119.216.0/22 IPv4
100 HOANGLONG 55312 202.52.39.0/24 IPv4
101 HOATOC 63735 103.206.216.0/22 IPv4
102 HOITUSO-VN 135928 103.103.116.0/22 IPv4
2001:0DF3:0900::/48 IPv6
103 HOMECREDIT-VN 135938 103.111.244.0/22 IPv4
2001:DF4:9500::/48 IPv6
104 HOSTINGVIET 103.81.84.0/22 IPv4
105 HQG 103.98.152.0/22 IPv4
106 HTCITC 103.88.112.0/22 IPv4
107 HTCITCHCM 103.88.116.0/22 IPv4
108 HTES 103.45.236.0/22 IPv4
109 HTS 131388 103.24.244.0/22 IPv4
110 HUT 38727 202.191.56.0/22 IPv4
2001:0DF0:001C::/48 IPv6
111 IACP 38252 202.94.88.0/23 IPv4
112 ICSOFT 131403 103.254.216.0/22 IPv4
45.119.108.0/22 IPv4
113 ICTDONGTHAP-VN 135934 103.107.200.0/22 IPv4
2001:DF3:E500::/48 IPv6
114 ICTHOABINH 63752 103.211.212.0/22 IPv4
115 IDEX 103.70.28.0/22 IPv4
116 IGI 131355 103.8.13.0/24 IPv4
117 INCOM 56149 103.3.252.0/22 IPv4
45.121.160.0/22 IPv4
118 INCOMSG 63764 103.77.168.0/22 IPv4
119 INETACADEMY 103.82.20.0/22 IPv4
2001:0DF7:CA00::/48 IPv6
120 INETPHONGTHUY 103.82.24.0/22 IPv4
2001:0DF7:C600::/48 IPv6
121 INETSOFT 103.75.184.0/22 IPv4
2001:0DF7:CE00::/48 IPv6
122 INTERCOM 131421 103.17.236.0/22 IPv4
123 IOIT 63746 103.220.68.0/22 IPv4
2001:0DF2:6600::/48 IPv6
124 ISE 103.38.136.0/22 IPv4
125 ISS 131393 103.252.0.0/22 IPv4
126 JEMMTEC 63750 103.68.72.0/22 IPv4
127 JUPITER-VN 103.108.132.0/22 IPv4
2001:DF4:700::/48 IPv6
128 KCC 38729 120.50.184.0/21 IPv4
182.161.80.0/20 IPv4
203.176.160.0/21 IPv4
129 KCS 55310 202.9.79.0/24 IPv4
130 KDATA-VN 2402:6440::/32 IPv6
131 KIENPHONGITS 135916 103.92.16.0/22 IPv4
132 KIS 38249 202.87.212.0/22 IPv4
2001:0DF0:000C::/48 IPv6
133 KienLongBank 131345 103.5.30.0/23 IPv4
134 LAPOMME-VN 103.111.240.0/22 IPv4
135 LDCC 131398 103.225.236.0/22 IPv4
136 LIENMINHHUYENTHOAI 63733 103.206.212.0/22 IPv4
137.59.116.0/22 IPv4
2001:DF3:8600::/48 IPv6
137 LIENVIETBANK 55311 103.221.86.0/24 IPv4
202.9.80.0/24 IPv4
138 LMHTX 131431 103.56.160.0/22 IPv4
139 LONGDINH 103.245.248.0/22 IPv4
58.84.0.0/22 IPv4
140 LUUTRUSO 56153 103.255.236.0/22 IPv4
61.14.232.0/22 IPv4
2001:0DF3:5C00::/48 IPv6
141 LUUTRUSOCN1 103.97.124.0/22 IPv4
142 LUXOFT 63749 103.66.152.0/22 IPv4
143 LVHN 131423 103.48.192.0/22 IPv4
45.119.212.0/22 IPv4
144 LVSOFT 131414 103.237.144.0/22 IPv4
45.118.144.0/22 IPv4
145 LVSS 131386 103.27.236.0//22 IPv4
45.119.80.0/22 IPv4
146 MATBAO 103.15.48.0/22 IPv4
103.235.212.0/22 IPv4
147 MATBAOBPO 103.237.148.0/22 IPv4
148 MATBAOMEDIA 103.238.76.0/22 IPv4
149 MAXDATA 203.167.12.0/22 IPv4
150 MAXSERVER 135921 103.98.148.0/22 IPv4
151 MAYCHUNHO 135901 103.68.68.0/22 IPv4
152 MBAGEAS 135913 103.88.108.0/22 IPv4
153 MBBANK 131364 103.12.104.0/22 IPv4
154 MCREDIT 135919 103.95.168.0/22 IPv4
155 MIC 131375 103.16.0.0/22 IPv4
156 MINHCHINH 131428 103.99.228.0/22 IPv4
157 MISA 131426 103.53.88.0/22 IPv4
158 MOBIFONECNTT 131429 103.199.76.0/22 IPv4
137.59.44.0/22 IPv4
159 MOBIFONEGTGT 131429 103.199.64.0/22 IPv4
137.59.28.0/22 IPv4
160 MOBIFONEKV1 131429 103.199.20.0/22 IPv4
59.153.220.0/22 IPv4
161 MOBIFONEKV2 131429 103.199.24.0/22 IPv4
59.153.224.0/22 IPv4
162 MOBIFONEKV3 131429 103.199.28.0/22 IPv4
59.153.228.0/22 IPv4
163 MOBIFONEKV4 131429 103.199.32.0/22 IPv4
59.153.232.0/22 IPv4
164 MOBIFONEKV5 131429 103.199.40.0/22 IPv4
59.153.236.0/22 IPv4
165 MOBIFONEKV6 131429 103.199.36.0/22 IPv4
59.153.240.0/22 IPv4
166 MOBIFONEKV7 131429 103.199.44.0/22 IPv4
59.153.244.0/22 IPv4
167 MOBIFONEKV8 131429 103.199.52.0/22 IPv4
59.153.248.0/22 IPv4
168 MOBIFONEKV9 131429 103.199.48.0/22 IPv4
59.153.252.0/22 IPv4
169 MOBIFONEMLMB 131429 103.199.56.0/22 IPv4
137.59.32.0/22 IPv4
170 MOBIFONEMLMN 131429 103.199.60.0/22 IPv4
137.59.36.0/22 IPv4
171 MOBIFONEMLMT 131429 103.199.68.0/22 IPv4
137.59.24.0/22 IPv4
172 MOBIFONENOC 131429 103.199.72.0/22 IPv4
137.59.40.0/22 IPv4
173 MOFA 24035 202.6.2.0/24 IPv4
2001:0DF0:0019::/48 IPv6
174 MONRE 131365 103.9.84.0/22 IPv4
175 MOST 131373 103.13.76.0/22 IPv4
176 MPI 55308 182.236.112.0/22 IPv4
177 MSB 135911 103.89.120.0/22 IPv4
178 MTT 55309 103.235.208.0/22 IPv4
112.109.88.0/21 IPv4
182.237.20.0/22 IPv4
2405:CB00:0::/48 IPv6
179 NAMABANK 63736 103.207.32.0/22 IPv4
180 NCB 103.94.176.0/22 IPv4
181 NEXTTECH-VN 135937 103.109.32.0/22 IPv4
2001:DF4:2B00::/48 IPv6
182 NGUYENBAO 131440 103.245.252.0/22 IPv4
183 NHANHOA 131353 103.28.36.0/22 IPv4
45.117.80.0/22 IPv4
2001:0DF1:3200::/48 IPv6
184 NHANHOAHCM 131353 103.57.208.0/22 IPv4
45.117.176.0/22 IPv4
185 NICETECHCENTER-VN 135940 103.112.124.0/22 IPv4
186 NITECO 131380 103.248.164.0/22 IPv4
187 NNM 103.54.248.0/22 IPv4
188 NPC 55322 116.212.32.0/19 IPv4
189 NTC 135906 103.82.28.0/22 IPv4
190 NewLife 55314 103.229.40.0/22 IPv4
14.0.16.0/20 IPv4
191 OCB 131351 103.28.136.0/22 IPv4
192 OCEANBANK 131379 103.31.120.0/22 IPv4
193 ONETIDC 103.90.228.0/22 IPv4
194 ONEVISION 56157 103.200.120.0/22 IPv4
121.50.172.0/22 IPv4
195 OSB 103.62.8.0/22 IPv4
45.121.152.0/22 IPv4
2001:0DF4:C400::/48 IPv6
196 OnePay 131128 202.9.84.0/24 IPv4
197 OpenDigital 103.216.116.0/22 IPv4
198 PCB 131439 103.196.244.0/22 IPv4
199 PEGA-VN 103.107.180.0/22 IPv4
2001:DF3:E100::/48 IPv6
200 PLAY17-VN 135941 103.112.132.0/22 IPv4
201 PNJ 135926 103.100.228.0/22 IPv4
202 POVO 55324 202.0.79.0/24 IPv4
203 POWERNET 103.68.248.0/22 IPv4
204 PQPOC-VN 135927 103.101.32.0/22 IPv4
205 PRUDENTIAL 131354 103.7.196.0/24 IPv4
206 PVFC 56148 103.10.88.0/22 IPv4
207 PVI 131383 103.26.252.0/22 IPv4
208 PVISL 131387 103.250.24.0/22 IPv4
209 PVOIL 131368 103.21.120.0/22 IPv4
210 QTSC 24085 116.193.64.0/20 IPv4
120.72.96.0/19 IPv4
202.78.224.0/21 IPv4
2403:6000::/32 IPv6
135914 120.72.80.0/21 IPv4
210.2.64.0/18 IPv4
211 RUNSYSTEM 131392 103.18.4.0/22 IPv4
137.59.104.0/22 IPv4
150.95.104.0/21 IPv4
150.95.112.0/20 IPv4
150.95.16.0/22 IPv4
163.44.192.0/22 IPv4
163.44.200.0/24 IPv4
163.44.204.0/22 IPv4
2404:F080::/32 IPv6
212 RUVN 131396 103.253.88.0/22 IPv4
213 SAIGONTEL 45545 116.68.128.0/21 IPv4
214 SAV 131412 103.237.60.0/22 IPv4
215 SBV 45900 202.58.245.0/24 IPv4
2001:0DF4:D600::/48 IPv6
216 SCB 56159 103.61.48.0/22 IPv4
217 SCOM 131434 103.61.44.0/22 IPv4
45.120.224.0/22 IPv4
218 SCTV-IBI 135923 103.99.244.0/22 IPv4
2401:B5C0::/32 IPv6
219 SEABANK 131389 103.241.248.0/22 IPv4
220 SFone 38246 203.99.248.0/22 IPv4
221 SGCTT 131407 103.231.148.0/22 IPv4
222 SHB-VN 55316 122.102.112.0/22 IPv4
223 SHINHANBANK 131347 103.5.204.0/22 IPv4
224 SIEUTECH 103.223.4.0/22 IPv4
45.254.32.0/22 IPv4
225 SMARTLINK 131419 103.239.116.0/22 IPv4
226 SOHA 103.69.192.0/22 IPv4
2405:F980:0000::/48 IPv6
227 SOTTTTVP 131401 103.228.20.0/22 IPv4
228 SSI 55315 202.59.238.0/23 IPv4
229 STS 45547 110.44.184.0/21 IPv4
230 STTTTLA-VN 135946 103.106.220.0/22 IPv4
2001:DF3:B500::/48 IPv6
231 STVN-VN 103.114.104.0/22 IPv4
232 SUNDATA 103.82.36.0/22 IPv4
233 SUNSOFT 131361 103.9.204.0/22 IPv4
234 SUPERHOST 103.82.32.0/22 IPv4
235 ScanCom 45556 203.161.178.0/24 IPv4
2001:0DF0:0221::/48 IPv6
236 SuperData 45544 103.1.236.0/22 IPv4
103.7.40.0/22 IPv4
112.213.80.0/20 IPv4
27.0.12.0/22 IPv4
45.117.168.0/22 IPv4
237 TADU 63759 103.74.116.0/22 IPv4
238 TANCANGSG 131405 103.226.108.0/22 IPv4
239 TCHQ 131381 103.248.160.0/22 IPv4
240 TECHCOMBANK 131342 103.4.128.0/22 IPv4
241 TELEHOUSE 131358 103.9.0.0/22 IPv4
242 TGDD 131425 103.48.76.0/22 IPv4
243 THEGIOISO 56154 103.42.56.0/22 IPv4
56158 202.143.108.0/22 IPv4
244 THEKYMOI 63739 103.214.8.0/22 IPv4
144.48.24.0/22 IPv4
245 THP 135902 103.69.188.0/22 IPv4
246 THREEDOTCOM 103.5.208.0/22 IPv4
247 TIENPHONG 103.37.28.0/22 IPv4
248 TLINK 103.56.164.0/22 IPv4
249 TLS 131130 202.37.86.0/23 IPv4
2001:0DF3:9200::/48 IPv6
250 TLSOFT 135915 103.92.24.0/22 IPv4
2401:1C40:0000::/48 IPv6
251 TMA-VN 103.108.136.0/22 IPv4
2001:DF4:2900::/48 IPv6
252 TMASOLUTIONS 56155 103.199.4.0/22 IPv4
253 TMT-VN 135943 103.113.80.0/22 IPv4
2001:DF4:D300::/48 IPv6
254 TNKVIETNAM 56142 203.8.127.0/24 IPv4
255 TOCDOSOVN 63740 103.195.240.0/22 IPv4
256 TPBANK 131408 103.232.56.0/22 IPv4
257 TPCOMSHN 103.89.84.0/22 IPv4
2400:ED40:0000::/48 IPv6
258 TTN 56145 103.2.220.0/22 IPv4
259 TTSV 103.237.64.0/22 IPv4
45.125.204.0/22 IPv4
260 TVSI 131125 202.134.54.0/24 IPv4
261 VAB 131391 103.243.216.0/22 IPv4
262 VBL 45551 203.34.144.0/24 IPv4
263 VCBS 63751 103.221.212.0/22 IPv4
264 VCCORP 103.56.156.0/22 IPv4
45.124.92.0/22 IPv4
265 VCIC 103.53.168.0/22 IPv4
43.239.220.0/22 IPv4
266 VDATA 56143 103.3.244.0/22 IPv4
267 VEGA 103.216.120.0/22 IPv4
157.119.244.0/22 IPv4
268 VETC 103.74.112.0/22 IPv4
269 VHOST 56150 103.27.60.0/22 IPv4
131384 45.122.220.0/22 IPv4
270 VHOSTCORP 103.232.120.0/22 IPv4
271 VHOSTHN 103.92.28.0/22 IPv4
272 VIB 131343 103.10.212.0/22 IPv4
273 VIETCOM 103.68.80.0/22 IPv4
274 VIETCOMBANK 131348 103.11.172.0/22 IPv4
275 VIETHOSTING 131441 103.234.36.0/22 IPv4
43.239.224.0/22 IPv4
276 VIETHUNG-VN 103.113.88.0/22 IPv4
2001:0DF4:D500::/48 IPv6
277 VIETINBANKSC 55323 202.44.137.0/24 IPv4
2001:0DF3:8E00::/48 IPv6
278 VIETLOTT 63753 103.68.76.0/22 IPv4
279 VIETNAMESPORTS 131418 103.239.120.0/22 IPv4
45.119.240.0/22 IPv4
2001:DF3:8A00::/48 IPv6
280 VIETNAMHOST 131404 103.229.192.0/22 IPv4
281 VIETNAMNET 131411 103.232.60.0/22 IPv4
2001:0DF4:D200::/48 IPv6
282 VIETNAMOBILE 38247 103.7.36.0/22 IPv4
202.172.4.0/23 IPv4
203.170.26.0/23 IPv4
45.126.96.0/22 IPv4
2400:E240::/32 IPv6
283 VIETNIX 56160 103.200.20.0/22 IPv4
284 VIETSERVER 63737 103.207.36.0/22 IPv4
285 VINACIS 135944 103.216.124.0/22 IPv4
157.119.248.0/22 IPv4
2404:EF80:0000::/48 IPv6
286 VINACOMIN 131417 103.239.32.0/22 IPv4
287 VINAHOST 135907 103.9.76.0/22 IPv4
146.196.64.0/22 IPv4
2400:6540:0000::/48 IPv6
288 VINAREN 24175 110.35.64.0/21 IPv4
119.18.128.0/20 IPv4
203.191.48.0/21 IPv4
2406:9000::/32 IPv6
289 VIVAS 131372 103.31.124.0/22 IPv4
290 VMG 63754 103.68.240.0/22 IPv4
291 VNA 23999 202.6.96.0/23 IPv4
2001:0DF0:000E::/48 IPv6
292 VNAIR 131126 183.90.160.0/21 IPv4
293 VNBOOKING 103.75.176.0/22 IPv4
2001:0DF5:4A00::/48 IPv6
294 VNCERT 131352 103.28.172.0/22 IPv4
295 VNDATA 135932 103.104.120.0/22 IPv4
2001:0DF3:2D00::/48 IPv6
296 VNETWORK 135912 103.90.220.0/22 IPv4
297 VNPAY 63743 103.220.84.0/22 IPv4
298 VNPOST 131438 103.196.16.0/22 IPv4
2001:0DF6:2C00::/48 IPv6
299 VNPTEPAY-VN 135939 103.111.236.0/22 IPv4
2001:DF4:9700::/48 IPv6
300 VNSO 63730 103.9.156.0/22 IPv4
301 VNU 45542 112.137.128.0/20 IPv4
302 VNUHCM 135909 103.88.120.0/22 IPv4
2001:DF0:9B00::/48 IPv6
303 VNXCLOUD 103.90.224.0/22 IPv4
304 VONLINE 131367 103.20.148.0/22 IPv4
45.118.148.0/22 IPv4
305 VPBank 55319 202.74.56.0/24 IPv4
306 VPDD-AZDIGI 103.110.84.0/22 IPv4
307 VPDPTW 131395 103.254.40.0/22 IPv4
308 VPSONLINE 103.99.0.0/22 IPv4
309 VRB 63755 103.68.244.0/22 IPv4
310 VSSIC 131436 103.57.112.0/22 IPv4
311 VSTV 103.199.12.0/22 IPv4
312 VTCDigicom 38726 103.227.112.0/22 IPv4
118.107.64.0/18 IPv4
119.18.184.0/21 IPv4
43.239.188.0/22 IPv4
2400:BC80::/32 IPv6
313 VTCONLINE-VN 135945 103.116.100.0/22 IPv4
2001:DF5:4900::/48 IPv6
314 VTCWLB 45539 112.72.64.0/18 IPv4
315 VTTC 45.125.200.0/22 IPv4
316 VTV 131385 103.27.64.0/22 IPv4
317 Viettel CHT 38731 103.1.208.0/22 IPv4
115.84.176.0/21 IPv4
210.211.96.0/19 IPv4
45.117.160.0/22 IPv4
2401:5F80::/32 IPv6
318 ViettinBank 38730 203.189.28.0/22 IPv4
2001:0DF0:000F::/48 IPv6
319 Vinagame 118.102.0.0/21 IPv4
120.138.64.0/20 IPv4
122.201.8.0/21 IPv4
49.213.64.0/18 IPv4
2001:0DF0:0013::/48 IPv6
320 VnDirect 38251 202.160.124.0/23 IPv4
321 WALLE 103.101.160.0/22 IPv4
322 WEBPANDA 135917 103.90.232.0/22 IPv4
323 WEPAY 103.92.32.0/22 IPv4
2401:1CC0:0000::/48 IPv6
324 WINETASTING 103.97.132.0/22 IPv4
325 ZEND 103.95.156.0/22 IPv4
326 iNET 24177 103.57.220.0/22 IPv4
202.92.4.0/22 IPv4
2001:0DF0:001B::/48 IPv6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here