[Linux] Hướng dẫn đặt mật khẩu mã hoá và mở khoá file zip trên Linux

Hướng dẫn đặt mật khẩu mã hoá và mở khoá file zip trên Linux

1241

Chắc nhiều bạn khi quản trị hệ thống đều gặp tình huống nén file backup, ở đây trong bài viết này cụ thể là file extension .zip và chương trình lệnh zip, thì các bạn muốn đặt mật khẩu khoá (mã hoá) file nén backup .zip của mình. Thì bài viết này là một cái note nho nhỏ về nội dung làm thế nào đặt mật khẩu mã hoá file nén zip và mở khoá file nén zip bị mã hoá bằng chính option của chương trình lệnh zip trên Linux.

Lưu ý: Các bạn cũng nên lưu ý là cơ chế mã hoá này không mạnh mẽ và có thể bị bẻ khoá nếu có phần mềm chuyên dụng nhưng nhìn chung ở mức độ bình thường thì hoàn toàn ổn.

Mã hoá (encrypt) và giải mã (decrypt) file zip bằng nhập mật khẩu qua prompt

Để có thể đặt mật khẩu mã hoá ta sẽ thêm option “-e” kèm theo chương trình lệnh zip khi thực hiện nén dữ liệu. Có thể option trên 1 vài hệ thống Linux khác nhau giữa “-e” và “–encrypt“, nên các bạn coi manual để xem chính xác là option nào nhé. Trên hệ thống CentOS của mình thì là “-e”. Ok, giờ chúng ta đi vào ví dụ cụ thể :

– Tạo mật khẩu mã hoá file “baomat.zip” với nội dung là gom nhiều 1 file và nén thành file zip.

 
– Tạo mật khẩu mã hoá file “baomat.zip” với nội dung là gom nhiều file và nén thành file zip.

 
– Tạo mật khẩu mã hoá file “baomat.zip” với nội dung là gom 1 thư mục và nén thành file zip.

 
– Giải nén 1 file zip thì sẽ gặp prompt hỏi thông tin mật khẩu nếu file zip đó được mã hoá mật khẩu.

 

Mã hoá (encrypt) và giải mã (decrypt) file zip bằng mật khẩu truyền trực tiếp

Thông thường nếu sử dụng cách trên bạn sẽ được hiển thị prompt để nhập mật khẩu nhằm mục đích bảo mật thông tin không cho người khác thấy. Nhưng bây giờ bạn muốn nhập thông tin mật khẩu trực tiếp như 1 biến giá trị truyền trực tiếp trên câu lệnh không cần gõ prompt thì như thế nào ? Điều này có lợi cho bạn khi :
+ Bạn lười nhập prompt, xác nhận mật khẩu.
+ Bạn sử dụng script để tự động tạo gói backup dữ liệu bằng zip và muốn đặt mật khẩu mã hoá file đó.

Nhưng bất lợi thì dễ thấy : cách này để lộ mật khẩu trong shell script, để lộ thông tin mật khẩu dễ nhìn thấy trên màn hình.

Ok, vậy giờ ta làm như thế nào với option nào ? Hãy thêm option “-P” vào câu lệnh và mật khẩu plaintext nữa nhé.

Cú pháp :

 
Mã hoá file zip với “-P”

 
Mở khoá file zip mã hoá với “-P”

 
Cám ơn các bạn đã theo dõi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here