Liệt kê biến môi trường của một tiến trình đang chạy trên Linux

1091

Liệt kê biến môi trường của một tiến trình đang chạy trên Linux | Thông thường một tiến trình trên Linux đang chạy sẽ nhận được một số biến môi trường (environment variables) sử dụng cho các hoạt động cần thiết. Trong trường hợp bạn thường viết shell script, và nhận thấy có vấn đề khi sử dụng một chương trình lệnh trong bash shell. Thì có thể kiểm tra các biến môi trường của tiến trình lệnh bạn sẽ chạy là một ý không tồi.

biến môi trường tiến trình đang chạy linux

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác
Top chứng chỉ Linux Quốc Tế mà Quản trị viên nên có
Tầm quan trọng của Tự Động Hoá trong Công Nghệ Thông Tin
NTP Server là gì  ?

Thao tác liệt kê biến môi trường của một tiến trình đang chạy trên Linux

– Đầu tiên bạn cần xác định process id (pid) của tiến trình bạn cần kiểm tra. Giả sử mình kiểm tra tiến trình “auditd“.

– Bây giờ bạn hãy kiểm tra file thông tin hệ thống chứa các biến môi trường của tiến trình đó tại cấu trúc file : /proc/$PID/environ

– Nếu bạn muốn dễ đọc hơn thì hãy dùng cú pháp sau để chuyển kí tự (\0) thành (\n).

– Bạn cũng có thể sử dụng chương trình lệnh ‘ps‘ với một số option kèm theo để liệt kê ra được biến môi trường của tiến trình đang chạy trên Linux.

Đơn giản vậy thôi, bạn đã biết mẹo để có thể liệt kê các biến môi trường của một tiến trình đang chạy rồi phải không nào. Chúc các bạn thành công.

Nguồn: https://cuongquach.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here