Fix lỗi “Authentication token is no longer valid” trên Linux

Khi mà bạn sử dụng hệ thống Linux sau đó bị một số tình huống lỗi như sau : không đăng nhập SSH bằng user thường được, không thiết lập cronjob cho user thường được,… Sau đó bạn kiểm tra một số log liên quan trên Linux và nhận ngay cái keyword lỗi “Authentication token is no longer valid” .

# cat /var/log/cron
# cat /var/log/secure
Mar 3 13:01:01 ny crond[1662]: (cuongquach) PAM ERROR (Authentication token is no longer valid; new one required)
Mar 3 13:01:01 ny crond[1662]: (cuongquach) FAILED to authorize user with PAM (Authentication token is no longer valid; new one required)
Mar 3 14:01:01 ny crond[1685]: (cuongquach) PAM ERROR (Authentication token is no longer valid; new one required)
Mar 3 14:01:01 ny crond[1685]: (cuongquach) FAILED to authorize user with PAM (Authentication token is no longer valid; new one required)

 
Bạn cũng sẽ dễ gặp thông báo lỗi trên khi sử dụng cấu hình crontab như sau :

# crontab -e
You (cuongquach) are not allowed to access to (crontab) because of pam configuration.

 
1. Nguyên nhân/lý do

Vậy đầu tiên nguyên nhân/lý do dẫn đến thông báo lỗi đó là gì ?! Điều đó có nghĩa PAM đang báo với bạn rằng user thường đó đang có thông tin mật khẩu bị hết hạn sử dụng (expired).

Vậy ta có thể kiểm tra thông tin về thời hạn sử dụng của mật khẩu user ‘cuongquach‘ với lệnh ‘chage‘ trên Linux. Ví dụ sau, thông tin mật khẩu user ‘cuongquach‘ được hiển thị về thời gian sử dụng hết hạn.

# chage -l cuongquach
Last password change                  : password must be changed
Password expires                    : password must be changed
Password inactive                    : password must be changed
Account expires                     : never
Minimum number of days between password change     : 0
Maximum number of days between password change     : 14600
Number of days of warning before password expires    : 14 

2. Xử lý lỗi ‘Authentication token is no longer valid’

Hm, cách xử lý vô cùng đơn giản rồi, bạn chỉ cần cập nhật thông tin mật khẩu mới cho user ‘cuongquach‘ là được. Mình sẽ set thông tin mật khẩu ngẫu nhiên cho user ‘cuongquach‘ bằng cách truyền thống với ‘passwd‘ và cách khác với lệnh chpasswd trên Linux để đổi mật khẩu.

# passwd cuongquach
Changing password for user cuongquach.
New password: 
Retype new password: 
passwd: all authentication tokens updated successfully.

hoặc

# echo "cuongquach:5A11jXhRHUamSfh" | chpasswd

 
Như vậy là bạn đã đổi mật khẩu cho user ‘cuongquach‘ thành công. Bạn có thể kiểm tra lại thông tin mật khẩu của user ‘cuongquach‘ với lệnh ‘chage‘.

# chage -l cuongquach
Last password change                  : May 04, 2018
Password expires                    : never
Password inactive                    : never
Account expires                     : never
Minimum number of days between password change     : 0
Maximum number of days between password change     : 14600
Number of days of warning before password expires    : 14

 
Như vậy bạn có thể kiểm tra lại các hoạt động nào mà bạn bị lỗi “Authentication token is no longer valid” xem đã fix ok hay chưa nhé.

Previous articleVụ lừa đảo Google Docs gây chấn động khi chiếm đoạt hàng loạt tài khoản
Next articleKhôi phục thư mục /tmp trên Linux nếu lỡ xoá mất
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !