Ebook The State Of DevOps Tools (PDF)

Ebook The State Of DevOps Tools (PDF)Cuongquach.comEbook này có thể được xem như một bản báo cáo tóm lược miêu tả về tình trạng hiện tại của mức độ phổ biến sử dụng các công cụ/chương trình ứng dụng trong môi trường DevOps. Tác giả hy vọng sẽ thiết lập được một bộ công cụ cơ bản DevOps và cung cấp một cái nhìn tổng quan trong số các loại công cụ hiện đang được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức áp dụng DevOps.

Vậy đừng ngại download tài liệu Ebook The State Of DevOps Tools tại Cuongquach.com .

ebook the state of devops tools pdf

Thông tin chung về ebook “The State Of DevOps Tools”

Tên tài liệu The State Of DevOps Tools
Tác giả : Don McVittie
Số trang: 80
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : DevOps/System Admin
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu mục lục ebook “The State Of DevOps Tools”

+ Table of content

Source Code Management 4
GitHub 6
BitBucket 7
Perforce Helix 8
Artifact Repositories 10
Sonatype Nexus Repository 12
JFrog Artifactory 13
Continuous Integration
Servers 14
Jenkins 16
CircleCI 18
GitLab 18
Travis CI 19
Continuous Delivery 20
IBM UrbanCode 22
Atlassian Bamboo 23
CloudBees Jenkins Solutions24
CodeShip 26
Application Release
Automation 28
OpenMake Software 30
XebiaLabs 33
Puppet 34
Electric Cloud 35
CA Automic 36
Infrastructure Automation 38
Chef 40
AWS Opsworks 41
SaltStack 42
Terraform 43
Puppet 44
Ansible 45
Continuous Delivery Management 46
Plutora Platform 48
Log Management 50
Splunk 52
SumoLogic 53
Scalyr 53
Monitoring 54
ExtraHop 56
Datadog 56
SignalFX 57
Alerting 58
VictorOps 60
PagerDuty 61
OpsGenie 61
ChatOps 62
Slack 64
HipChat 64
Flock 65
Database Configuration Automation Tools 66
DBMaestro 68
Datical 69
RedGate 69
Container Management 70
Kubernetes 72
Mesos and DC/OS 73
Docker Enterprise 74
Serverless 76
Conclusion 79

Link download ebook “The State Of DevOps Tools”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleUbuntu là gì ? Tìm hiểu Hệ Điều Hành Ubuntu
Next articleHướng dẫn cài đặt, nâng cấp driver ixgbe network trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !