Hướng dẫn cài đặt, nâng cấp driver ixgbe network trên Linux

Hướng dẫn cài đặt, nâng cấp driver ixgbe network trên LinuxCuongquach.com | Nếu server Linux (CentOS/Ubuntu) của bạn có sử dụng các card mạng 10GB và chúng sử dụng driver card ixgbe để sử dụng được các card mạng đó trên Linux. Thì bạn cần cân nhắc cài đặt (nếu chưa có) hoặc nâng cấp lên phiên bản driver ixgbe đó lên phiên bản mới hơn nhằm hỗ trợ cho việc nhận diện và sử dụng card mạng 10GB tốt hơn (fix bug, patch,…).

cai-dat-driver-ixgbe-network-tren-linux

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác
Cài đặt, nâng cấp driver i40e trên Linux

Thao tác cài đặt/nâng cấp driver ixgbe trên Linux

Bạn cần kiểm tra lấy link file source driver ixgbe theo phiên bản mới nhất trên Linux bằng cách truy cập trang Intel Driver ixgbe:
Link: https://downloadcenter.intel.com/download/14687/Ethernet-Intel-Network-Adapter-Driver-for-PCIe-Intel-10-Gigabit-Ethernet-Network-Connections-Under-Linux-

Danh sách card mạng driver Network ‘ixgbe’ hỗ trợ

Intel® 10 Gigabit AT Server Adapter
Intel® 82598EB 10 Gigabit Ethernet Controller
Intel® 82599EB 10 Gigabit Ethernet Controller
Intel® 82599EN 10 Gigabit Ethernet Controller
Intel® 82599ES 10 Gigabit Ethernet Controller
Intel® Ethernet Controller X540-AT2
Intel® Ethernet Controller X550-AT
Intel® Ethernet Controller X550-AT2
Intel® Ethernet Controller X550-BT2
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-DA1
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-LR1
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-QDA1
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR1
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR2
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-T2
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T1
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T2
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T1
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T2
Sun Dual 10GbE PCIe 2.0 FEM*

Kiểm tra model card mạng 10GB trên server của bạn.

# lspci -vvv | grep -A5 -i "ethernet" 
04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)
  Subsystem: Hewlett-Packard Company Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter
  Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr+ Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
  Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
  Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
  Interrupt: pin B routed to IRQ 17
  NUMA node: 0
--
    Product Name: HP Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter
    Read-only fields:
      [PN] Part number: 665241-001
      [EC] Engineering changes: B-5514
      [SN] Serial number: MYI5360611
      [V0] Vendor specific: 11W/8W PCIeG2x8 2p 10Gb SFP+ Intel 82599
--
04:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)
  Subsystem: Hewlett-Packard Company Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter
  Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr+ Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
  Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
  Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
  Interrupt: pin A routed to IRQ 16
  NUMA node: 0
--
    Product Name: HP Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter
    Read-only fields:
      [PN] Part number: 665241-001
      [EC] Engineering changes: B-5514
      [SN] Serial number: MYI5360611
      [V0] Vendor specific: 11W/8W PCIeG2x8 2p 10Gb SFP+ Intel 82599

Lưu ý:
– Mở Console hoặc KVM kết nối vào server để có thể cài đặt driver ixgbe mới. Vì sẽ yêu cầu ngắt kết nối card mạng 10GB sử dụng driver ixgbe trong quá trình cài đặt.
– Trước tiên kiểm tra xem tên driver của card interface 10GB có đúng ‘ixgbe‘ không ?

# ethtool -i eth1 | grep -i "driver"
driver: ixgbe

– Kế đến kiểm tra phiên bản driver ixgbe hiện tại trên Linux trước.

# modinfo ixgbe
filename: /lib/modules/3.10.0-862.3.2.el7.x86_64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/ixgbe/ixgbe.ko.xz
version: 5.1.0-k-rh7.5
license: GPL
description: Intel(R) 10 Gigabit PCI Express Network Driver
author: Intel Corporation, <linux.nics@intel.com>
retpoline: Y
rhelversion: 7.5
srcversion: 1F64467A0D40C3A7EA86E81
...

– Vậy là phiên bản cũ hiện tại là : 5.1.0. Phiên bản mới theo link cập nhật vào thời điểm viết bài này là : 5.5.2.

– Download source driver ixgbe phiên bản mới nhất (5.5.2) theo link download trên, xuống server. Rồi xả nén.

# cd /opt/
# wget https://downloadmirror.intel.com/14687/eng/ixgbe-5.5.2.tar.gz
# tar zxf ixgbe-5.5.2.tar.gz

– Tiến hành cài đặt biên dịch bằng cách di chuyển vào thư mục ‘./src/‘ của folder vừa giải nén.

# cd ./ixgbe-*/src/
# make
# make install

– Xoá driver ixgbe phiên bản cũ đi rồi load lại driver ixgbe phiên bản mới.

# depmod -a
# rmmod ixgbe; modprobe ixgbe
# lsmod | grep ixgbe

– Kiểm tra lại phiên bản mới của driver ixgbe trên Linux.

# modinfo ixgbe
filename: /lib/modules/3.10.0-862.9.1.el7.x86_64/updates/drivers/net/ethernet/intel/ixgbe/ixgbe.ko
version: 5.5.2
license: GPL
description: Intel(R) 10GbE PCI Express Linux Network Driver
author: Intel Corporation, <linux.nics@intel.com>
retpoline: Y
rhelversion: 7.5
srcversion: 2F8537B885B812B2C232928

– Có thể kiểm tra xem card mạng 10GB của bạn đã load được driver ixgbe phiên bản mới chưa. Với ‘eth1‘ là ví dụ interface của card 10GB.

# ethtool -i eth1
driver: ixgbe
version: 5.5.2
firmware-version: 5.60 0x8000355f 1.1752.0
bus-info: 0000:06:00.1
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: yes
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: yes

– Cập nhật initrd/initramfs để load driver mới theo kernel khi khởi động OS.

+ CentOS/RHEL 6/7

# dracut --force

+ Ubuntu/Debian

# update-initramfs -u

– Tiến hảnh reboot server.

# reboot

Vậy là bạn đã biết cách cài đặt hoặc nâng cấp driver ixgbe trên Linux cho các card mạng 10GB Intel sử dụng driver ixgbe rồi đấy.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEbook The State Of DevOps Tools (PDF)
Next articleDownload Linux Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus) CD/DVD
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !