Hướng dẫn cài đặt/nâng cấp driver i40e trên Linux

Hướng dẫn cài đặt/nâng cấp driver i40e trên LinuxCuongquach.com | Nếu server Linux (CentOS/Ubuntu) của bạn có sử dụng các  và chúng sử dụng driver card i40eđể chạy được các card mạng đó trên Linux. Thì bạn cần cân nhắc cài đặt (nếu chưa có) hoặc nâng cấp lên phiên bản driver i40emới nhất hỗ trợ cho việc vận hành card mạng 10GB tốt hơn.

cài đặt nâng cấp driver i40e trên linux

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác
Tạo file rỗng trên Linux với lệnh TOUCH
Hướng dẫn giải nén file gz gzip trên Linux
Làm sao xoá file/folder có tên chứa kí tự đặc biệt trên Linux
Kiểm tra dung lượng ổ cứng trên Linux bằng lệnh NCDU

Thao tác cài đặt/nâng cấp driver i40e trên Linux

Bạn cần kiểm tra lấy link file source driver i40emới nhất trên Linux bằng cách truy cập trang Intel Driver i40ehttps://downloadcenter.intel.com/download/24411
intel download i40e driver linux
Lưu ý:
– Mở ConsolehoặcKVMkết nối vào server để có thể cài đặt driver i40e mới. Vì sẽ yêu cầu ngắt kết nối card mạng 10GB sử dụng driver i40etrong quá trình cài đặt.

– Đầu tiên kiểm tra phiên bảndriver i40e hiện tại trên Linux trước.

# modinfo i40e
filename: /lib/modules/3.10.0-862.9.1.el7.x86_64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e.ko.xz
version: 2.1.14-k
license: GPL
description: Intel(R) Ethernet Connection XL710 Network Driver
author: Intel Corporation, <e1000-devel@lists.sourceforge.net>
retpoline: Y
rhelversion: 7.5

– Download source driver i40emới nhất theo link xuống server. Rồi xả nén.

# cd /opt/
# wget https://downloadmirror.intel.com/24411/eng/i40e-2.4.10.tar.gz
# tar zxf i40e-2.4.10.tar.gz

– Tiến hành cài đặt biên dịch bằng cách di chuyển vào thư mục ‘./src/‘ của folder vừa giải nén.

# cd ./i40e-*/src/
# make
# make install

– Xoá driver i40ecũ đi rồi load lại driver i40emới.

# depmod -a
# rmmod i40e; modprobe i40e
# lsmod | grep i40e

– Kiểm tra lại phiên bản mới của driver i40etrên Linux .

# modinfo i40e
You have new mail in /var/spool/mail/root
[root@localhost src]# modinfo i40e
filename:    /lib/modules/3.10.0-862.9.1.el7.x86_64/updates/drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e.ko
version:    2.4.10
license:    GPL
description:  Intel(R) 40-10 Gigabit Ethernet Connection Network Driver
author:     Intel Corporation, <e1000-devel@lists.sourceforge.net>
retpoline:   Y
rhelversion:  7.5
...

– Có thể kiểm tra xem card mạng 10GB của bạn đã load được driver i40emới chưa. Với ‘eth1‘ là ví dụ interface của card 10GB

# ethtool -i eth1
driver: i40e
version: 2.4.10
firmware-version: 5.60 0x8000355f 1.1752.0
bus-info: 0000:06:00.1
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: yes
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: yes

– Cập nhật initrd/initramfs .

+ CentOS/RHEL 6/7

# dracut --force

+ Ubuntu

# update-initramfs -u

– Tiến hảnh reboot server.

# reboot

Vậy là bạn đã biết cách cài đặt hoặc nâng cấp driver i40e trên Linux cho các card mạng 10GB Intel sử dụng driver i40e rồi đấy.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleXoá Cache DNS trên máy tính Windows và MacOS
Next articleDownload VMware vSphere 6.5 ISO
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !