[Server] Hướng dẫn sử dụng tool ‘hpasmcli’ quản lý thông tin Server HP

Hpasmcli‘, HP Management Command Line Interface, là một chương trình script được sử dụng để điều khiển và giám sát thông tin về dòng server HP ProLiant thông qua 2 dịch vụ ‘hpasmd‘ và ‘hpasmxld‘. Chương trình ‘hpasmcli‘ có thể giúp bạn những hoạt động gồm xem/setup/tuỳ chỉnh các thông số BIOS như hyper-threading, thứ tự boot phần cứng, UID LED,.. bên cạnh đó ta có thể dùng chương trình này để hiển thị các thông tin về phần cứng. Chương trình này là một phần của gói ‘hp-health‘ từ REPO Management Component Pack (MCP), nhà sản xuất HP.

Lưu ý:
– Cách cài đặt gói chương trình ‘hpasmcli‘ này, bạn phải cài đặt gói ‘hp-health’ theo chỉ dẫn ở đây : http://downloads.linux.hpe.com/SDR/project/mcp/
– Đối tượng ưu tiên sử dụng là dòng server sản phẩm HP ProLiant của HP nhé.

Vậy mình cùng điểm qua một số ví dụ về cách sử dụng chương trình ‘hpasmcli‘ trên Linux nhé.

1. Hiển thị thông tin về server

– Chương trình sẽ khởi tạo 1 terminal mới của ‘hpascmli‘ để tương tác thông tin.

# hpasmcli
hpasmcli> SHOW SERVER
System : ProLiant BL460c Gen8
Serial No. : XXXXXXXXXX
ROM version : I31 06/01/2015
UEFI Support : No
iLo present : Yes
Embedded NICs : 2
NIC1 MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX
NIC2 MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX

Processor: 0
Name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
Stepping : 7
Speed : 2000 MHz
Bus : 100 MHz
Core : 6
Thread : 12
Socket : 1
Level1 Cache : 192 KBytes
Level2 Cache : 1536 KBytes
Level3 Cache : 15360 KBytes
Status : Ok

Processor: 1
Name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
Stepping : 7
Speed : 2000 MHz
Bus : 100 MHz
Core : 6
Thread : 12
Socket : 2
Level1 Cache : 192 KBytes
Level2 Cache : 1536 KBytes
Level3 Cache : 15360 KBytes
Status : Ok

Processor total : 2

Memory installed : 8192 MBytes
ECC supported : Yes

2. Hiển thị thông tin về Quạt của Server

hpasmcli> SHOW FAN
Fan Location Present Speed of max Redundant Partner Hot-pluggable
— ——– ——- —– —— ——— ——- ————-
#1 I/O_ZONE Yes NORMAL 45% Yes 0 Yes
#2 I/O_ZONE Yes NORMAL 45% Yes 0 Yes
#3 PROCESSOR_ZONE Yes NORMAL 41% Yes 0 Yes
#4 PROCESSOR_ZONE Yes NORMAL 36% Yes 0 Yes
#5 PROCESSOR_ZONE Yes NORMAL 36% Yes 0 Yes
#6 PROCESSOR_ZONE Yes NORMAL 36% Yes 0 Yes
hpasmcli>

3. Hiển thị thông tin nhiệt độ của Server HP ProLiant

hpasmcli> show temp
Sensor Location Temp Threshold
------ -------- ---- ---------
#1 AMBIENT 15C/59F 42C/107F
#2 PROCESSOR_ZONE 40C/104F 70C/158F
#3 PROCESSOR_ZONE 40C/104F 70C/158F
#4 MEMORY_BD 19C/66F 87C/188F
#5 MEMORY_BD - -
#6 MEMORY_BD 19C/66F 87C/188F
#7 MEMORY_BD - -

4. Thông tin trạng thái bộ nhớ memory

hpasmcli> show dimm
DIMM Configuration
------------------
Processor #: 1
Module #: 1
Present: Yes
Form Factor: 9h
Memory Type: DDR3(18h)
Size: 4096 MB
Speed: 1333 MHz
Supports Lock Step: No
Configured for Lock Step: No
Status: Ok

Processor #: 2
Module #: 1
Present: Yes
Form Factor: 9h
Memory Type: DDR3(18h)
Size: 4096 MB
Speed: 1333 MHz
Supports Lock Step: No
Configured for Lock Step: No
Status: Ok

5. Kiểm tra trạng thái chức năng PXE của các card NIC trên server

hpasmcli> show pxe
PXE boot status (2 Embedded NICs):
NIC1: PXE disabled
NIC2: PXE enabled

6. Lấy thông tin trực tiếp từ terminal bash

– Thay vì bạn phải chui vào môi trường terminal của dòng lệnh để sử dụng các option lệnh của ‘hpasmcli‘, thì bạn hoàn toàn có thể gọi lệnh trích xuất thông tin trực tiếp bash shell.

# hpasmcli -s 'show boot; show wol'

First boot device is: CDROM.
One time boot device is: Not set.

Wake-On-Lan is currently disabled.

7. Manual help của chương trình

– Chương trình còn khá nhiều option có thể hỗ trợ bạn hiển thị các thông tin liên quan đến phần cứng mà chương trình ‘hpasmcli‘ có thể tương tác. Bạn muốn xem thông tin các option đó thì có thể sử dụng option ‘help’.

hpasmcli> help
CLEAR DISABLE ENABLE EXIT HELP NOTE QUIT REPAIR SET SHOW
hpasmcli> show help
Invalid Arguments
SHOW ASR
SHOW BOOT
SHOW COLDBOOT
SHOW DIMM [ SPD ]
SHOW F1
SHOW FANS
SHOW HT
SHOW IML
SHOW IPL
SHOW NAME
SHOW PORTMAP
SHOW POWERMETER
SHOW POWERSUPPLY
SHOW PXE
SHOW SERIAL [ BIOS | EMBEDDED | VIRTUAL ]
SHOW SERVER
SHOW TEMP
SHOW TPM
SHOW UID
SHOW WOL

Yo, như vậy bạn đã lướt qua xong 7 cái ví dụ cơ bản sử dụng tool script ‘hpasmcli‘ của nhà sản xuất server HP cung cấp để tương tác quản lý thông tin với dòng server HP ProLiant. Hy vọng bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn 😉

Previous article[Tech] Mạng xã hội video ‘Vine’ chính thức bị khai tử
Next article[Apache] Hướng dẫn cài đặt module mod_rpaf trên Apache 2.2.x
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !