[Server] Hướng dẫn sử dụng tool ‘hpasmcli’ quản lý thông tin Server HP

732

Hpasmcli‘, HP Management Command Line Interface, là một chương trình script được sử dụng để điều khiển và giám sát thông tin về dòng server HP ProLiant thông qua 2 dịch vụ ‘hpasmd‘ và ‘hpasmxld‘. Chương trình ‘hpasmcli‘ có thể giúp bạn những hoạt động gồm xem/setup/tuỳ chỉnh các thông số BIOS như hyper-threading, thứ tự boot phần cứng, UID LED,.. bên cạnh đó ta có thể dùng chương trình này để hiển thị các thông tin về phần cứng. Chương trình này là một phần của gói ‘hp-health‘ từ REPO Management Component Pack (MCP), nhà sản xuất HP.

Lưu ý:
– Cách cài đặt gói chương trình ‘hpasmcli‘ này, bạn phải cài đặt gói ‘hp-health’ theo chỉ dẫn ở đây : http://downloads.linux.hpe.com/SDR/project/mcp/
– Đối tượng ưu tiên sử dụng là dòng server sản phẩm HP ProLiant của HP nhé.

Vậy mình cùng điểm qua một số ví dụ về cách sử dụng chương trình ‘hpasmcli‘ trên Linux nhé.

1. Hiển thị thông tin về server

– Chương trình sẽ khởi tạo 1 terminal mới của ‘hpascmli‘ để tương tác thông tin.

2. Hiển thị thông tin về Quạt của Server

3. Hiển thị thông tin nhiệt độ của Server HP ProLiant

4. Thông tin trạng thái bộ nhớ memory

5. Kiểm tra trạng thái chức năng PXE của các card NIC trên server

6. Lấy thông tin trực tiếp từ terminal bash

– Thay vì bạn phải chui vào môi trường terminal của dòng lệnh để sử dụng các option lệnh của ‘hpasmcli‘, thì bạn hoàn toàn có thể gọi lệnh trích xuất thông tin trực tiếp bash shell.

7. Manual help của chương trình

– Chương trình còn khá nhiều option có thể hỗ trợ bạn hiển thị các thông tin liên quan đến phần cứng mà chương trình ‘hpasmcli‘ có thể tương tác. Bạn muốn xem thông tin các option đó thì có thể sử dụng option ‘help’.

Yo, như vậy bạn đã lướt qua xong 7 cái ví dụ cơ bản sử dụng tool script ‘hpasmcli‘ của nhà sản xuất server HP cung cấp để tương tác quản lý thông tin với dòng server HP ProLiant. Hy vọng bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn 😉

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here