[Linux] Fix lỗi cronjobs chạy sai giờ hệ thống trên CentOS

515

Fix lỗi cronjobs chạy sai giờ hệ thống trên CentOS

Chẳng là vừa rồi thì khi check log cronjobs /var/log/cron thì phát hiện ra thời gian chạy thực thi các tác vụ crontab bị lệch hoàn toàn 1 khoảng dài so với thời gian của hệ thống.

Ban đầu kiểm tra bằng 2 lệnh

-> Hoàn toàn bình thường, thời gian khớp nhau. Timezone ntpdate cũng như thay đổi /etc/localtime có reboot system và reboot service cronjob rồi vẫn không ăn. Mày mò một hồi thì tìm thấy cách thêm 2 option quy định rõ timezone vào dịch vụ crontab trên CentOS.

Hai giá trị cấu hình trên dùng để quy định cụ thể phần timezone cho dịch vụ Cronjob trong trường hợp dịch vụ không ăn thời gian timezone của hệ thống.

Sau đó reboot lại hệ thống thì đã ăn khớp thời gian giữa hệ thống và cronjob dịch vụ.

Chúc các bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here