Fix lỗi ‘rpmdb: PANIC: fatal region error detected’ khi xài yum trên CentOS/RHEL

317

Fix lỗi ‘rpmdb: PANIC: fatal region error detected’ khi xài yum trên CentOS/RHELCuongquach.com | Bạn sử dụng hệ thống CentOS và thực hiện hoạt động cài đặt phần mềm thông qua ‘yum’ thì bỗng gặp phải lỗi ‘rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery‘ như sau :

Vậy làm sao để fix lỗi ‘rpmdb: PANIC: fatal region error detected’ trên hệ thống OS CentOS/RHEL

Thật ra thì đây là một tình huống khá phức tạp, nhưng bạn sẽ xử lý vấn đề này bằng cách xoá CSDL RPM và tiến hành rebuild lại CSDL RPM. Để giảm thiểu rủi ro thì ta nên tiến hành backup các file nằm trong thư mục /var/lib/rpm .

Tiến hành fix lỗi ‘rpmdb’ và rebuild rpm lại.

Tiếp theo ta xác thực lại lỗi trên đã được xử lý chưa.

 Vậy là bạn đã hoàn tất việc fix lỗi ‘rpmdb: PANIC: fatal region error detected’ này.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here