[AWS-News] Bản tin tuần cập nhật từ AWS 25/01/2018

Bản tin tuần từ AWS 25/01/2018:  bản tin tuần này 01/2018 sẽ đưa đến một số Release mới nhất từ AWS.

aws news

? AWS Lambda hỗ trợ Go: Giờ đây với Lambda bạn có thể sử dụng Go để xây dựng và đóng gói mã nguồn của bạn.

Link: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/01/aws-lambda-supports-go/

? AWS Lambda hỗ trợ C# (.NET Core 2.0): Bạn có thể phát triển mã nguồn của bạn với lambda trên nền C# sử dụng .NET Core 2.0

Link: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/01/aws-lambda-supports-c-sharp-dot-net-core-2-0/

? Giới thiệu về Gaming Analytics Pipeline trên AWS: Để giúp các nhà phát triển trò chơi dễ dàng theo dõi, phân tích và lưu trữ dữ liệu trò chơi trên AWS Cloud, AWS cung cấp Gaming Analytics Pipeline, một giải pháp tự động điều chỉnh và định cấu hình các dịch vụ cần thiết để tiêu thụ và phân tích gameplay từ xa.

Link: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/01/introducing-the-gaming-analytics-pipeline-on-aws/

? Network Performance: Giờ đây với EC2 bạn có thể sử dụng băng thông cao gấp 5 lần khi gửi hoặc nhận dữ liệu đến S3 trong cùng Region

Link: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/01/announcing-network-performance-improvements-for-amazon-ec2-instances/

Các release khác cũng được tổng hợp thêm bên dưới nhé các bạn.
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/01/introducing-aws-auto-scaling/
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/01/cloudwatch-introduces-tiered-pricing-with-up-to-90-percent-discount-for-vpc-flow-logs-and-other-vended-logs/
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/01/now-publish-log-files-from-amazon-rds-for-mysql-and-mariadb-to-amazon-cloudwatch-logs/

Nguồn: AWS Vietnam

Previous article[AWS] Tìm hiểu hình thức trả phí thuê EC2 Instance : On-Demand Instances
Next articleEbook Cisco Networks Engineers’ Handbook PDF – Download Free
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !