Ebook Code Complete 2 (PDF)

Ebook Code Complete 2 – Cuongquach.com | sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những kiến thức, kinh nghiệm trong việc lập trình. Từ đó giúp bạn hoàn thiện các kĩ năng mềm liên quan đến quá trình lập trình. Đọc ngay, đọc lẹ tại “Cuongquach.com” để học hỏi thêm kinh nghiệm tư duy lập trình trong code của bạn nào.

ebook code complete 2 pdf

Có thể bạn quan tâm:
Ebook Clean Code – A Handbook Of Agile Software Craftmanship 

Thông tin chung về “Code Complete 2”

Tên tài liệu : Code Complete 2
Tác giả : Steve McConnell
Số trang :  885
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Programming
Phiên bản : 2
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu mục lục “Code Complete 2”

Part I Laying the Foundation
1 Welcome to Software Construction 3
2 Metaphors for a Richer Understanding of Software Development 9
3 Measure Twice, Cut Once: Upstream Prerequisites 23
4 Key Construction Decisions 61

Part II Creating High-Quality Code
5 Design in Construction 73
6 Working Classes 125
7 High-Quality Routines 161
8 Defensive Programming 187
9 The Pseudocode Programming Process 215

Part III Variables
10 General Issues in Using Variables 237
11 The Power of Variable Names 259
12 Fundamental Data Types 291
13 Unusual Data Types 319

Part IV Statements
14 Organizing Straight-Line Code 347
15 Using Conditionals 355
16 Controlling Loops 367
17 Unusual Control Structures391
18 Table-Driven Methods 411
19 General Control Issues 431

Part V Code Improvements
20 The Software-Quality Landscape 463
21 Collaborative Construction 479
22 Developer Testing 499
23 Debugging 535
24 Refactoring 563
25 Code-Tuning Strategies 587
26 Code-Tuning Techniques 609

Part VI System Considerations
27 How Program Size Affects Construction 649
28 Managing Construction 661
29 Integration 689
30 Programming Tools 709

Part VII Software Craftsmanship
31 Layout and Style 729
32 Self-Documenting Code 777
33 Personal Character 819
34 Themes in Software Craftsmanship 837
35 Where to Find More Information 855

Link download “Code Complete 2”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Previous article[Ebook] Tài liệu lập trình iOS Tiếng Việt Full – Trung tâm TH KHTN
Next articleKích hoạt chứng thực trên dịch vụ MongoDB
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !