Tạo/Xoá thông tin Credential trên Jenkins bằng CLI

287

Tạo/xoá thông tin Credential trên Jenkins bằng CLICuongquach.com | Tạo/xoá thông tin chứng thực (Credential) khác nhau trên Jenkins giao diện web thì chắc đơn giản rồi. Nhưng bạn đã biết cách khởi tạo/xoá một Credential trên Jenkins thông qua Command Line (CLI) hay chưa ? Thao tác này khá là có ích nếu bạn quan tâm đến quá trình tự động hoá tác vụ tạo/xoá Credential Jenkins đấy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với nội dung hướng dẫn này.

tao-xoa-credential-tren-jenkins-bang-cli

Credential trên Jenkins là gì ?

Có rất nhiều trang web và ứng dụng của bên thứ 3 có thể tương tác với Jenkins: docker registry, cloud storage, hệ thống, dịch vụ, git,… Vì vậy để có thể chứng thực kết nối các dịch vụ bên thứ 3 thì bạn cần khởi tạo các thông tin chứng thực (Credential) để tương tác với dịch vụ khác.

1. Thao tác tạo Credential trên Jenkins bằng CLI

Đầu tiên bạn cần download chương trình ‘jenkins-cli‘ của dịch vụ Jenkins đang chạy. Chương trình ‘jenkins-cli‘ sẽ giúp bạn tương tác với API dịch vụ Jenkins mà bạn đang host.

Ví dụ dịch vụ Jenkins mình đang chạy dưới domain : https://jenkins.cuongquachlab.com/

Kế đến bạn cần khai báo một file template định dạng *.xml với nội dung trong bài viết này sẽ giúp bạn 2 loại thông tin chứng thực cơ bản gồm :

  • Username và password
  • SSH Key

+ Username/password Credential
Giả sử mình add user ‘demo-cuongquach‘ và mật khẩu là ‘Aa@123456‘.

+ SSH Private/public Key
Giả sử mình add user ‘demo-cuongquach2‘ với thông tin public key ssh.

Kế đến bạn cần chạy cú pháp lệnh sau để tạo mới cả 2 thông tin chứng thực (Credential) trên Jenkins. Để chạy lệnh chương trình với ‘jenkins-cli‘ bạn cần có thông tin user được phân quyền đầy đủ tương tác với Jenkins trước đã nhé. Ví dụ : user ‘jenkins‘ có quyền hạn cấu hình thông tin Credential trên Jenkins.

Sau đó bạn kiểm tra trên giao diện quản lý dịch vụ Jenkins sẽ thấy 2 thông tin Credential mới tạo như hình :

2. Thao tác xoá Credential trên Jenkins với CLI

Bạn chỉ cần chạy cú pháp với chương trình ‘jenkins-cli‘ như dưới kèm thông tin ID Credential mà bạn muốn xoá.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here