Cấu hình AWS Route53 Resolver Query Log

Cấu hình AWS Route53 Resolver Query LogCuongquach.com | Khi bạn có các nhu cầu cần capture hoặc log lại toàn bộ dns query được khởi nguồn từ resource trong VPC đến VPC default Resolver hoặc query dns thông qua Route53 inbound/outbound thì chúng ta có thể kích hoạt bằng tính năng Route53 Resolver Query Log.

Cấu hình AWS Route53 Resolver Query Log

Previous articleChỉ từ 89,000 sở hữu VPS tốc độ cao, miễn phí DirectAdmin chính hãng
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !