Ebook Diving Deep Into Kubernetes Networking (PDF)

Ebook Diving Deep Into Kubernetes Networking (PDF) – Cuongquach.com | Một cuốn sách miêu tả ngắn ngọn, xúc tích về chủ đề Networking trong Kubernetes. Bạn chỉ cần dạo 1 vòng với cuốn sách này là đã hiểu được tổng quan về kiến trúc Networking Kubernetes đấy. Nếu bạn quan tâm hãy download ebook ‘Diving Deep Into Kubernetes Networking‘ ở Cuongquach.com .

ebook-diving-deep-into-kubernetes-networking-pdf

Thông tin ebook “Diving Deep Into Kubernetes Networking”

Tên tài liệu : Diving Deep Into Kubernetes Networking
Tác giả : Adrian Goins, Alena Prokharchyk, Murali Paluru
Số trang: 42
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Docker/Container/Kubernetes
Phiên bản: 1
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu ebook “Diving Deep Into Kubernetes Networking”

Cuốn sách giới thiệu các khái niệm Networking khác nhau liên quan đến Kubernetes mà một nhà điều hành, nhà phát triển hoặc người ra quyết định quản lý có thể thấy hữu ích. Networking (mạng) là một chủ đề phức tạp và thậm chí còn hơn thế khi nói đến một hệ thống phân tán như Kubernetes. Điều cần thiết là phải hiểu công nghệ, dụng cụ và các lựa chọn có sẵn. Những lựa chọn này ảnh hưởng đến khả năng mở rộng cơ sở hạ tầng của các tổ chức và các ứng dụng chạy trên nó.

Người đọc dự kiến ​​sẽ có một sự hiểu biết cơ bản về container, Kubernetes và các nguyên tắc cơ bản của hệ điều hành.

Trong cuốn sách này, chúng tôi đề cập đến Networking Kubernetes từ những điều cơ bản đến các chủ đề nâng cao. Chúng tôi bắt đầu bằng cách giải thích mạng container Docker, vì Docker là thành phần cơ bản của Kubernetes. Sau đó, chúng tôi giới thiệu mạng Kubernetes, mô hình độc đáo của nó và cách nó liền mạch quy mô. Khi làm như vậy, chúng tôi giải thích các tóm tắt cho phép Kubernetes giao tiếp hiệu quả giữa các ứng dụng.

Chúng tôi nói về đặc tả Giao diện Mạng Container (CNI) và cách nó liên quan đến Kubernetes, và cuối cùng, chúng tôi đi sâu vào một số plugin CNI phổ biến hơn cho Kubernetes như Calico, Flannel và Canal. Chúng tôi thảo luận về cân bằng tải, DNS và cách đưa các ứng dụng ra thế giới bên ngoài.

Mục lục ebook “Diving Deep Into Kubernetes Networking”

+ Table of content

Introduction 1
Goals of This Book. 1
How This Book is Organized 1
An Introduction to Networking with Docker 2
Docker Networking Types 2
Container-to-Container Communication 8
Container Communication Between Hosts 9
Interlude: Netfilter and iptables rules 10
An Introduction to Kubernetes Networking 11
Pod Networking 12
Network Policy 15
Container Networking Interface 20
Networking with Flannel 21
Running Flannel with Kubernetes 21
Flannel Backends 21
Networking with Calico 23
Architecture 23
Install Calico with Kubernetes 23
Using BGP for Route Announcements 26
Using IP-in-IP 29
Combining Flannel and Calico (Canal) 30
Load Balancers and Ingress Controllers 31
The Benefits of Load Balancers 31
Load Balancing in Kubernetes 35
Conclusion 40

Link download ebook “Diving Deep Into Kubernetes Networking”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleCấu hình Prometheus URL với Reverse Proxy
Next articleThông tin dải địa chỉ IP Public các dịch vụ AWS
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !