Thông tin dải địa chỉ IP Public các dịch vụ AWS

Thông tin dải địa chỉ IP Public các dịch vụ AWSCuongquach.com | Khi bạn quản trị các dịch vụ AWS như Cloudfront, S3, EC2,… thì sẽ có những trường hợp đối tác hoặc dịch vụ bên trong của bạn có nhu cầu whitelist các dải địa chỉ IP Public của các dịch vụ AWS. Vậy AWS có cung cấp thông tin về các dải địa chỉ IP Public của họ không ? Có nhé bạn.

dai-dia-chi-ip-public-aws

Thông tin dải địa chỉ IP Public các dịch vụ AWS

Tài liệu chính thức nằm ở link này: https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-ip-ranges.html

AWS sẽ cung cấp trong link URL với nội dung là một file json chứa các thông tin về các dải IP Public Subnet của các dịch vụ AWS cũng như theo khu vực region khác nhau.

Bạn có thể sử dụng command line trên Linux để xem thông tin đó nhanh chóng như sau, nhớ cài tool jq trên Linux để parse JSON nhé. :

+ Coi thông tin dải IP dịch vụ S3 AWS

# curl https://ip-ranges.amazonaws.com/ip-ranges.json | jq -r '.prefixes[] | select(.service=="S3") | .ip_prefix'
52.95.150.0/24
52.219.60.0/23
108.175.56.0/22
52.219.48.0/22
...

+ Coi thông tin dải IP dịch vụ Cloudfront AWS

# curl https://ip-ranges.amazonaws.com/ip-ranges.json | jq -r '.prefixes[] | select(.service=="CLOUDFRONT") | .ip_prefix'
120.52.22.96/27
205.251.249.0/24
180.163.57.128/26
204.246.168.0/22
...

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEbook Diving Deep Into Kubernetes Networking (PDF)
Next articleSử dụng Privileged Pod để debug Kubernetes Node
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !