[AWS-News] Bản tin cập nhật từ AWS ngày 05/10/2019

Bản tin cập nhật từ AWS ngày 05/10/2019Cuongquach.com | Xin chào các bạn ! Đây là bản tin tuần về các tính năng mới nhất từ nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Service ngày 05/10/2019 trích nguồn từ nhóm AWS Vietnam User Group.

aws news

Đây là bản tin tuần của AWS Vietnam về các dịch vụ và tính năng mới nhất của Amazon Web Service

? Quản lý các giới hạn liên quan đến on-demand instance dựa trên số vCPU (EC2)

Giới hạn về số vCPU của các on-demand instance được tính theo tổng số vCPU gắn vào các instance đang chạy, cho phép người dùng có nhiều lựa chọn trong việc chọn EC2 instance type. Ngoài ra có năm loại limit khác cho On-Demand instance — Một trong số đó quản lý mức độ sử dụng của các instance thuộc các dòng (families): A, C, D, H, I, M, R, T, Z, và một limit dành riêng cho các instance thuộc dòng đặc biệt như FPGA (F), graphic-intensive (G), general purpose GPU (P), và special memory optimized (X).
Người dùng có thể xem các limit này trên console và set alarm cho các limit trên.

? https://amzn.to/2netnED

? Sử dụng AWS System Manager để chạy các Ansible playbook phức tạp
AWS System Manager đã cho phép người dùng chạy các Ansible playbook trực tiếp từ Github hoặc Amazon S3 sử dụng Systems Manager Run Command hoặc State Manager. Điều này giúp người dùng sử dụng các playbook sẵn có, đồng thời tận dụng các điểm mạnh của System Manager là sự kiểm soát và tính an toàn.

Người dùng có thể chạy hàng loạt các playbooks với tốc độ và việc xử lý lỗ tùy chỉnh. Khi chạy các playbooks, State Manager sẽ tự động cài các dependencies cần thiết lên instance.

? https://amzn.to/2p3Hs8b

? Amazon Lambda hỗ trợ Custom Batch Window cho Kinesis DynamoDB event sources
AWS Lambda đã hỗ trợ Batch Window, một tính năng mới cho phép người dùng tinh chỉnh việc gọi Lambda, nhằm tối ưu chi phí. Tính năng này cho phép có thêm thêm các tùy chỉnh liên quan đến việc xử lý theo lô dữ liệu từ Kinesis data streams hoặc DynamoDB streams.

Lambda đọc các bản ghi từ một stream với nhịp độ cố định (ví dụ 1 bản ghi / giây với Kinesis data streams), và gọi Lambda function cùng với một lô (batch) các bản ghi. Batch window cho phép người dùng đợi tối đa 300s trước khi gọi lambda function để xây dựng lô bản ghi nói trên. Function sẽ được gọi khi một trong các điều kiện sau đây xảy ra: payload size tới ngưỡng 6MB, Batch Window đạt giá trị tối đa, hoặc Batch Size đạt giá trị tối đa. Với Batch Window, người dùng có thể tăng số lượng bản ghi trung bình truyền vào function trong mỗi lần gọi, điều này giúp giảm số lần gọi hàm và do đó giảm bớt được chi phí.

? https://amzn.to/2mKMDJq

? Amazon ECS hỗ trợ Automated Draining cho Spot Instance chạy ECS service
Tính năng này giúp giảm các gián đoạn cho ECS workload khi Spot Instance bị terminate.
Automated Spot Instance Draining sẽ tự động đặt các Spot instance trong trạng thái DRAINING trước khi terminate. Các ECS task đang chạy sẽ được tự động trigger để shutdown và các task thay thế sẽ được chạy ở các node khác trên cluster. Các task mới sẽ không được chạy trên các instance đang trong trạng thái DRAINING.

Người dùng có thể bắt đầu sử dụng tính năng này trên các container instance mới bằng việc đặt tham số ECS_ENABLE_SPOT_INSTANCE_DRAINING bằng “true” trong User Data khi chạy instance.

? https://amzn.to/2mQKUm0

? Amazon Client VPN hỗ trợ Multi Factor Authentication (MFA) cho Active Directory
Bạn đã có thể sử dụng MFA cho các user sử dụng AWS Client VPN và Active Directory. Các doanh nghiệp có thể tạo thêm các lớp bảo mật như push notification hoặc email OTP cho người dùng. Tính năng này không mất thêm bất kỳ chi phí nào.

? https://amzn.to/2oqBVYU

? Amazon EKS hỗ trợ G4 instance
EKS hỗ trợ thêm các worker node loại G4 cho tất cả các cluster thuộc region hỗ trợ G4. G4 là loại EC2 instance mới nhất có hỗ trợ GPU, giúp người dùng có thể triển khai các mô hình học máy và các ứng dụng sử dụng có yêu cầu cao về phần đồ hoạ.

Để có thể chạy G4 instance trong cluster, người dùng cần upgrade AWS VPC CNI plugin lên phiên bản 1.5.4.
? https://amzn.to/2pdOTKl

Nguồn: AWS Vietnam User Group

Previous articleCác cách bảo vệ bạn chống lại Hacker – Phần 2
Next articleCác cách bảo vệ bạn chống lại Hacker – Phần 3
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !