Ebook Linux Bible 8th Edition (PDF)

Ebook Linux Bible 8th Edition (PDF) | Một cuốn sách hoàn hảo để các bạn newbie về Linux đạt tới cảnh giới chuyên nghiệp hoá kiến thức Linux, bạn sẽ biết cách xây dựng các dịch vụ cơ bản Linux, thông thạo các nội dung vận hành một OS Linux,… Từng bước vững vàng trên con đường sự nghiệp System Admin Linux.

Vì vậy đừng ngại download Ebook Linux Bible 8th Edition (PDF) tại Cuongquach.com .

ebook linux bible pdf

Thông tin chung về ebook “Linux Bible 8th Edition”

Tên tài liệu : Linux Bible 8th Edition
Tác giả : Christopher Negus
Số trang : 858
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Linux/Administrator

Giới thiệu mục lục ebook “Linux Bible 8th Edition”

TABLE OF CONTENTS

Part I: Getting Started 1
Chapter 1: Starting with Linux 3
Chapter 2: Creating the Perfect Linux Desktop 27

Part II: Becoming a Linux Power User 59
Chapter 3: Using the Shell 61
Chapter 4: Moving Around the Filesystem 93
Chapter 5: Working with Text Files 113
Chapter 6: Managing Running Processes 131
Chapter 7: Writing Simple Shell Scripts 145

Part III: Becoming a Linux System Administrator 163
Chapter 8: Learning System Administration 165
Chapter 9: Installing Linux 191
Chapter 10: Getting and Managing Software 227
Chapter 11: Managing User Accounts 253
Chapter 12: Managing Disks and Filesystems 277

Part IV: Becoming a Linux Server Administrator 305
Chapter 13: Understanding Server Administration 307
Chapter 14: Administering Networking 337
Chapter 15: Starting and Stopping Services 365
Chapter 16: Confi guring a Print Server 415
Chapter 17: Confi guring a Web Server 439
Chapter 18: Confi guring an FTP Server 467
Chapter 19: Confi guring a Windows File Sharing (Samba) Server 487
Chapter 20: Confi guring an NFS File Server 515
Chapter 21: Troubleshooting Linux 539

Part V: Learning Linux Security Techniques 571
Chapter 22: Understanding Basic Linux Security 573
Chapter 23: Understanding Advanced Linux Security615
Chapter 24: Enhancing Linux Security with SELinux 659
Chapter 25: Securing Linux on a Network 689

Link download free ebook “Linux Bible 8th Edition”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleVinadata của VNG tham vọng kinh doanh theo mô hình của Amazon
Next articleDownload VMware vSphere 6.7 ISO
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !