[Linux] Fix lỗi EPEL Repo “Cannot retrieve metalink for repository” trên CentOS

2521

Nếu bạn cài đặt EPEL Repo trên CentOS hoàn tất nhưng sau đó gặp phải lỗi sau đây (Cannot retrieve metalink for repository: epel) khi sử dụng các câu lệnh “yum” để thực hiện cài đặt chương trình hoặc thao tác khác.


Nguyên nhân
:
– Mặc định trong repo EPEL được cấu hình kết nối HTTPS đến hệ thống EPEL , nhưng do vấn đề nào đó phát sinh nên chuỗi thông tin Certificate Chain/Root Certificate liên quan không có trong danh sách ca-certifcates của hệ thống.

Contents

Fix lỗi “Cannot retrieve metalink for repository: epel” trên CentOS

Cách 1: update ca-certificates

– Bạn cần update lại danh sách ca-certificate của hệ thống CentOS.

 
– Sau đó bạn thử lại thao tác cài đặt các chương trình thông qua repo EPEL.

Cách 2: đổi thông tin kết nối EPEL repo từ http -> https

– Bạn sẽ thay đổi thông tin phương thức kết nối Repo từ ‘https‘ -> ‘http‘ trong file cấu hình Repo EPEL

 
– Hoặc chỉnh sửa trực tiếp file ‘epel.repo’ với việc thay đổi giá trị ‘mirrorlist=https‘ -> ‘mirrorlist=http‘.

thành

 
– Sau đó bạn thử lại thao tác cài đặt các chương trình thông qua repo EPEL.

Hai cách trên là 2 cách cơ bản để fix lỗi “Cannot retrieve metalink for repository: epel” trên CentOS các bạn nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here