Ebook Toán rời rạc ứng dụng trong tin học (Tiếng Việt) – Kennth H.Rosen

3131

Ebook Toán rời rạc ứng dụng trong tin học (Tiếng Việt) | Bạn có tin việc ứng dụng môn học Toán rời rạc vào cả Tin học và lập trình công nghệ thông tin không ?! . Vì vậy đừng ngại download Ebook Toán rời rạc ứng dụng trong tin học tại Cuongquach.com .

toán rời rạc trong tin học

Thông tin chung về ebook “Toán rời rạc ứng dụng trong tin học (Tiếng Việt)”

Tên tài liệu Toán rời rạc ứng dụng trong tin học (Tiếng Việt)
Tác giả : GS Nguyễn Thúc Hải
Số cuốn : 4 cuốn pdf
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại : Programming/Lập trình/Thuật toán

Giới thiệu mục lục ebook “Toán rời rạc ứng dụng trong tin học (Tiếng Việt)”

TABLE OF CONTENTS

Chương 1: Logic, Tập hợp và Hàm
Chương 2: Thuật toán, các số nguyên và ma trận
Chương 3: Suy luận toán học
Chương 4: Đếm các phần tử
Chương 5: Kĩ thuật đếm cao cấp
Chương 6: Quan hệ
Chương 7: Đồ thị
Chương 8: Cây
Chương 9: Đại số boole
Chương 10: Mô hình toán

Link download free ebook “Toán rời rạc ứng dụng trong tin học (Tiếng Việt)”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồn: https://cuongquach.com/