[Ebook] Tài liệu Giáo trình lập trình PHP (4 modules) – ĐH KHTN

[Ebook] Tài liệu Giáo trình lập trình PHP (4 modules) – ĐH KHTNCuongquach.com | Bộ tài liệu học lập trình PHP do Trung tâm Tin Học Khoa học tự nhiên TPHCM biên soạn rất là căn bản để các bạn đang làm quen với PHP có được những kiến thức hữu ích học tập PHP. Hãy đừng ngại download tài liệu “Tài liệu Giáo trình lập trình PHP” tại Cuongquach.com .

Thông tin chung “Tài liệu Giáo trình lập trình PHP”

Tên tài liệu : Tài liệu Giáo trình Lập Trình PHP 4 Modules – TTTH ĐH KHTN HCM
Tác giả : Trung tâm tin học ĐH KHTN
Số lượng PDF : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại : Programming/PHP
Phiên bản : 1
Đăng tại : https://cuongquach.com/

Mục lục “Tài liệu Giáo trình lập trình PHP”

Module 1
Bài 1 Tổng quan 2
Bài 2 Các kiểu dữ liệu cơ sở 12
Bài 3 Xây dựng phương thức(hàm) và xử lý lỗi 22
Bài 4 Sử dụng hàm của PHP 37
Bài 5 Xử lý tập tin 44
Bài 6 Mảng cơ bản 55
Bài 7 Lập trình hướng đối tượng cơ bản 65
Bài 8 Form và các điều khiển cơ sở 81
Bài 9 Sử dụng dịch vụ 9

Module 2
Bài 1 Form và các điều khiển cơ sở 2
Bài 2 Javascript căn bản 13
Bài 3 Kết hợp PHP và JavaScript 29
Bài 4 Lập trình hướng đối tượng nâng cao 37
Bài 5 XML 50
Bài 6 XML – DOM 65
Bài 7 Tích hợp mã PHP 74
Bài 8 SESSION – COOKIE 85
Bài 9 Hoàn chỉnh website 95

Module 3
Bài 1 Tổng quan CSDL MYSQL 2
Bài 2 Truy vấn trong CSDL MySQL – SELECT 24
Bài 3 Truy vấn trong CSDL MySQL – Truy vấn con & Cập nhập dữ liệu 42
Bài 4 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 1 57
Bài 5 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 2 69
Bài 6 Hiển thị dữ liệu trên trang Web 80
Bài 7 PHP Email & Secure Email 88
Bài 8 Smarty – Template Engine 1 96
Bài 9 Smarty – Template Engine 2 110
Bài 10 Xây dựng Web Service 123

Module 4
Bài 1: Mô hình MVC 2
Bài 2 Model 16
Bài 3 View 28
Bài 4 Controller 35
Bài 5 Ajax 1 42
Bài 6 Ajax 2 64
Bài 7 Jquery 73
Bài 8 Giỏ hàng (Shoppping Cart) 87
Bài 9 Hoàn chỉnh ứng dụng 97

Link download ebook “Tài liệu Giáo trình lập trình PHP”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleTài liệu Java Spring MVC – Nhất Nghệ (PDF)
Next articleEbook Toán rời rạc ứng dụng trong tin học (Tiếng Việt) – Kennth H.Rosen
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !