[Ebook] Tài liệu Giáo trình lập trình PHP (4 modules) – ĐH KHTN

8662

Thông tin chung

Tên tài liệu : Tài liệu Giáo trình Lập Trình PHP 4 Modules – TTTH ĐH KHTN HCM
Tác giả : Trung tâm tin học ĐH KHTN
Số lượng PDF : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại :Tài liệu giảng dạy lập trình

Giới thiệu

Module 1
Bài 1 Tổng quan …………………………………………………………… 2
Bài 2 Các kiểu dữ liệu cơ sở …………………………………………. 12
Bài 3 Xây dựng phương thức(hàm) và xử lý lỗi ………………. 22
Bài 4 Sử dụng hàm của PHP …………………………………………. 37
Bài 5 Xử lý tập tin ………………………………………………………. 44
Bài 6 Mảng cơ bản ……………………………………………………… 55
Bài 7 Lập trình hướng đối tượng cơ bản ……………………….. 65
Bài 8 Form và các điều khiển cơ sở ………………………………. 81
Bài 9 Sử dụng dịch vụ …………………………………………………. 9

Module 2
Bài 1 Form và các điều khiển cơ sở ………………………………… 2
Bài 2 Javascript căn bản………………………………………………. 13
Bài 3 Kết hợp PHP và JavaScript …………………………………… 29
Bài 4 Lập trình hướng đối tượng nâng cao …………………….. 37
Bài 5 XML ………………………………………………………………….. 50
Bài 6 XML – DOM ……………………………………………………….. 65
Bài 7 Tích hợp mã PHP ……………………………………………….. 74
Bài 8 SESSION – COOKIE ………………………………………………. 85
Bài 9 Hoàn chỉnh website ……………………………………………. 95

Module 3
Bài 1 Tổng quan CSDL MYSQL ……………………………………….. 2
Bài 2 Truy vấn trong CSDL MySQL – SELECT ……………………. 24
Bài 3 Truy vấn trong CSDL MySQL – Truy vấn con & Cập nhập dữ liệu ….. 42
Bài 4 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 1 ………………. 57
Bài 5 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 2 ………………. 69
Bài 6 Hiển thị dữ liệu trên trang Web …………………………… 80
Bài 7 PHP Email & Secure Email …………………………………… 88
Bài 8 Smarty – Template Engine 1 ………………………………… 96
Bài 9 Smarty – Template Engine 2 ………………………………. 110
Bài 10 Xây dựng Web Service …………………………………….. 123

Module 4
Bài 1: Mô hình MVC ……………………………………………………… 2
Bài 2 Model ………………………………………………………………. 16
Bài 3 View …………………………………………………………………. 28
Bài 4 Controller………………………………………………………….. 35
Bài 5 Ajax 1 ……………………………………………………………….. 42
Bài 6 Ajax 2 ……………………………………………………………….. 64
Bài 7 Jquery ………………………………………………………………. 73
Bài 8 Giỏ hàng (Shoppping Cart) ………………………………….. 87
Bài 9 Hoàn chỉnh ứng dụng …………………………………………. 97

Link download ebook

Google Drive : https://drive.google.com/file/d/0B8K7xPexgNemZEhEV1pZS2JMWE0/
Mediafire : http://www.mediafire.com/file/17eh9j1dkg277y9/

Đánh giá sao từ người đọc :
[ Tổng : 18 - Trung bình: 3.3 ]

2 COMMENTS

  1. Tài liệu này là giáo trình mới hay cũ vậy Cường ? Bỏ không theo nó từ 2014 rồi,lâu quá rồi giờ chắc phải nghiên cứu lại không biết kiến thức có thay đổi gì không

    • Tài liệu này cũng tầm năm 2015-2016 được dùng như tài liệu tham khảo của trung tâm đào tạo tin học Khoa Học Tự Nhiên. Với kiến thức căn bản thì mọi thứ không gì thay đổi nhiều đâu bạn nhé.

LEAVE A REPLY