Ebook Designing Distributed Systems (PDF)

Ebook Designing Distributed Systems (PDF) | Tác giả Brendan sẽ giúp bạn xác định phương pháp điều chỉnh các mẫu thiết kế phần mềm hiện có để thiết kế và xây dựng các ứng dụng phân tán đáng tin cậy. Các kỹ sư hệ thống và nhà phát triển ứng dụng sẽ tìm hiểu các khuôn mẫu chung để tăng đáng kể chất lượng hệ thống của bạn.

Vì vậy đừng ngại download Ebook Designing Distributed Systems (PDF) tại Cuongquach.com .

ebook design distributed systems pdf

Thông tin chung về ebook “Designing Distributed Systems (PDF)”

Tên tài liệu Designing Distributed Systems (PDF)
Tác giả :Brendan Burns
Số trang : 164
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : SystemAdmin/Linux

Giới thiệu mục lục ebook “Designing Distributed Systems (PDF)”

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction
2. The Sidecar Pattern
3. Ambassadors
4. Adapters
5. Replicated Load-Balanced Services
6. Sharded Services
7. Scatter/Gather
8. Functions and Event-Driven Processing
9. Ownership Election
10. Work Queue Systems
11. Event-Driven Batch Processing
12. Coordinated Batch Processing
13. Conclusion: A New Beginning?

Link download free ebook “Designing Distributed Systems (PDF)”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous article[AWS-News] Bản tin cập nhật từ AWS – 29/04/2018
Next articleHướng dẫn xác định tên OS Linux và phiên bản OS bằng Bash Shell
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !