[Apache] Lỗi “httpd: apr_sockaddr_info_get() failed” khi start dịch vụ Apache

3380

Khi bạn cài đặt dịch vụ Web Server Apache hoặc cố khởi động dịch vụ Apache lên, sẽ có lúc bạn rơi vào tình huống gặp lỗi error thông báo như sau lỗi ‘httpd: apr_sockaddr_info_get() failed’ :

 
Nguyên nhân là gì ?

Nguyên nhân nằm ở phần cấu hình ‘ServerName‘ trong file config của dịch vụ Apache.

 
– Giá trị cấu hình này nhằm giúp cho dịch vụ Apache có thể tự kiểm tra xác định hoạt động của host đang chạy dịch vụ Apache. Nên ta cần chỉ định 2 loại thông tin :
+ 1- IP server đang chạy Apache, địa chỉ đó phải được dịch vụ Apache listen port.
+ 2 – tên miền có thể phân giải ra địa chỉ IP server, địa chỉ đó phải được dịch vụ Apache listen port.

Vậy để fix được lỗi trên ta sẽ làm theo các bước sau đây :

1. Chắc chắn VPS/Server của bạn đã có 1 hostname đầy đủ

2. Cấu hình trong file /etc/hosts

– Thêm tên hostname domain vào 127.0.0.1

 
3. Kiểm tra giá trị “ServerName” trong httpd.conf

– Thêm giá trị “ServerName” mặc định vào file httpd.conf cấu hình của Apache.
– Nếu đã có giá trị này rồi thì chỉnh giá trị này về đúng thông tin domain hostname.

 
hoặc nếu bạn không muốn cấu hình tên miền thì chỉ cần set thông tin IP loop back 127.0.0.1 của server để Apache có thể tự kiểm tra chính host, do mặc định Apache listen trên tất cả các port.

 
4. Khởi động lại dịch vụ

 
Lúc này thì lỗi khởi động trên sẽ không còn xuất hiện nữa. Chúc các bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here