[MySQL] Hướng dẫn khôi phục mật khẩu root dịch vụ MySQL

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu user root dịch vụ MySQL, bạn sẽ có nhu cầu reset khôi phục lại mật khẩu để đăng nhập dịch vụ MySQL thì ta sẽ có những bước cực kì đơn giản như sau.

Bạn có thể reset (khôi phục) lại thông tin mật khẩu root dịch vụ MySQL trong trường hợp bạn quên mất mật khẩu root, ta sẽ làm theo các bước sau đây.

Bước 1 :
– Dừng tiến trình dịch vụ MySQL.

# /etc/init.d/mysql stop
Shutting down MySQL.... SUCCESS!


Bước 2
:
– Khởi động dịch vụ tiến trình mysqld với option “–skip-grant-tables” như thế sẽ không bị yêu cầu mật khẩu.

# mysqld_safe --skip-grant-tables &
[1] 10274
160517 10:06:32 mysqld_safe Logging to '/var/lib/mysql/demo.cuongquach.com.err'.
160517 10:06:32 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql


Bước 3
:
– Kết nối đến dịch vụ MySQL bằng user root.

# mysql -u root


Bước 4
:
– Setup mật khẩu mới cho user root rồi thoát.
– Thay thông tin mật khẩu “matkhaumoi” bằng mật khẩu của bạn.

mysql> USE mysql;
mysql> UPDATE user SET password=PASSWORD("matkhaumoi") WHERE User='root';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit


Bước 5
:
– Dừng dịch vụ MySQL đang chạy lúc này.

# /etc/init.d/mysql stop
Shutting down MySQL..160517 10:07:29 mysqld_safe mysqld from pid file /var/lib/mysql/demo.cuongquach.com.pid ended
SUCCESS! 
[1]+ Done mysqld_safe --skip-grant-tables

– Khởi động lại dịch vụ MySQL.

# /etc/init.d/mysql start
Starting MySQL. SUCCESS!


Bước 6 :

– Kiểm tra lại thông tin mật khẩu đăng nhập mới cho user root.

# mysql -u root -p

Như vậy là xong rồi đấy. Chúc các bạn thành công.

Previous article[Linux] 10 cách tạo ra mật khẩu với chuỗi kí tự ngẫu nhiên trên Linux
Next article[ShellScript] Hướng dẫn xoá các dòng trống trong văn bản text bằng shell script
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !