[MySQL] Hướng dẫn khôi phục mật khẩu root dịch vụ MySQL

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu user root dịch vụ MySQL, bạn sẽ có nhu cầu reset khôi phục lại mật khẩu để đăng nhập dịch vụ MySQL thì ta sẽ có những bước cực kì đơn giản như sau.

910

Bạn có thể reset (khôi phục) lại thông tin mật khẩu root dịch vụ MySQL trong trường hợp bạn quên mất mật khẩu root, ta sẽ làm theo các bước sau đây.

Bước 1 :
– Dừng tiến trình dịch vụ MySQL.


Bước 2
:
– Khởi động dịch vụ tiến trình mysqld với option “–skip-grant-tables” như thế sẽ không bị yêu cầu mật khẩu.


Bước 3
:
– Kết nối đến dịch vụ MySQL bằng user root.


Bước 4
:
– Setup mật khẩu mới cho user root rồi thoát.
– Thay thông tin mật khẩu “matkhaumoi” bằng mật khẩu của bạn.


Bước 5
:
– Dừng dịch vụ MySQL đang chạy lúc này.

– Khởi động lại dịch vụ MySQL.


Bước 6 :

– Kiểm tra lại thông tin mật khẩu đăng nhập mới cho user root.

Như vậy là xong rồi đấy. Chúc các bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here