[MySQL] Hướng dẫn cài đặt “mtop” – giám sát thời gian thực dịch vụ MySQL trên Linux

Hướng dẫn cài đặt công cụ giám sát thời gian thực dịch vụ MySQL - "mtop" trên Linux.

mtop” (MySQL top) là một chương trình mã nguồn mở dùng để giám sát thời gian thực đối với dịch vụ MySQL, chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình Perl giúp ta thể hiện được nội dung các query sql chiếm nhiều thời gian để thực thi và có thể dừng các query hoạt động lâu hơn thời gian mong muốn. “Mtop” có thể giúp chúng ta giám sát và xác định tình trạng hiệu suất từ các vấn đề liên quan đến dịch vụ MySQL Server chỉ bằng một câu lệnh đơn giản với giao diện command line y sì lệnh “top” quen thuộc trên Linux luôn.

Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của chương trình “mtop” :
– Liệt kê thời gian thực về các câu lệnh query trên dịch vụ MySQL.
– Cung cấp các thông tin cấu hình MySQL cơ bản.
– Soi rõ hơn nội dung hiển thị từng phần.
– Cung cấp khả năng dừng query.
– Có thể lưu output ra 1 file .mtoprc cấu hình.
– Thay đổi thời gian interval giữa các lần thống kê theo dõi thời gian thực.

Và bây giờ chúng ta sẽ hướng đến việc cài đặt “mtop” trên CentOS/RHEL 7/6/5 .

Đầu tiên thì bạn cần cài đặt gói repository RPMForge tương ứng phiên bản hệ điều hành và kiến trúc vi xử lý 32bit hay 64bit, ta sẽ cài đặt mtop thông qua repository. Dưới đây là cách cài đặt các bản repository phù hợp với các OS CentOS/RHEL

Contents

Bước 1: cài đặt RPMForge repository

+ RHEL/CentOS 7 64-Bit OS

# wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm

 
+ RHEL/CentOS 6 32-Bit OS

# wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm

 
+ RHEL/CentOS 6 64-Bit OS

# wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

 
+ RHEL/CentOS 5 32-Bit OS

# wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.i386.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.i386.rpm

 
+ RHEL/CentOS 5 64-Bit OS

# wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.x86_64.rpm

 
Bước 2 : cài đặt “mtop”

Chúng ta sẽ cài đặt công cụ này bằng yum với repository vừa cài đặt.

# yum install mtop

 
Bước 3 : khởi tạo user “mysqltop”

Mtop” cần có 1 tài khoản Database user để kết nối dịch vụ CSDL MySQL và cần đảm bảo user đó có các quyền hạn cho phép theo dõi tình trạng dịch vụ.
Ta sẽ khởi tạo và gán quyền cho user “mysqltop” như dưới đây.

# mysql -u root -p
mysql> grant super, reload, process on *.* to 'mysqltop';
mysql> grant super, reload, process on *.* to 'mysqltop'@'localhost';
mysql> flush privileges;
mysql> quit;

 
Bước 4 : chạy chương trình “mtop”

Giờ ta chỉ việc chạy chương trình “mtop” thôi, và output cơ bản sẽ như dưới đây.

# mtop
load average: 0.32, 0.48, 0.70 mysqld 10.0.25-MariaDB up 0 day(s), 5:02 hrs
1 threads: 1 running, 49 cached. Queries/slow: 857/0 Cache Hit: 100.00%
Opened tables: 0 RRN: 516 TLW: 14.4K SFJ: 0 SMP: 0 QPS: 2

ID	 USER   HOST       DB      TIME  COMMAND STATE    INFO
14058  mysqltop localhost              Query  init     show full processlist
---

 
Một số option cần lưu ý khi tương tác “mtop” .
s : thay đổi số giây refresh nội dung giám sát mới.
u : hiển thị các tiến trình hoạt động về 1 user duy nhất.
k : giết tiến trình query. Điền thông tin “ids” được hiển thị trên “mtop”.
z : phóng to nội dung query statement của 1 id query.
t : hiển thị các thống kê quan trọng

 
Kết nối đến MySQL remote server

– Nếu bạn có nhu cầu muốn kết nối đến giám sát tình trạng dịch vụ MySQL ở server khác, thì bạn cần đảm bảo trên dịch vụ MySQL server đó cũng có thông tin user như bước 3. Sau cùng bạn sẽ sử dụng câu lệnh sau để thực hiện việc kết nối remote database.

# mtop --host=remotehost --dbuser=username --password=password --seconds=1

 
Chúc mừng bạn đã cài đặt thành công công cụ giám sát query và trạng thái dịch vụ MySQL theo thời gian thực.

Previous article[cPanel] Hướng dẫn cấu hình Database Mapping trên hệ thống cPanel bằng command-line
Next article[Ebook] NGINX High Performance – Download PDF
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !