[phpMyAdmin] Fix lỗi phpMyAdmin không hoạt động với cơ chế session.save_handler trên dịch vụ khác

Fix lỗi phpMyAdmin không hoạt động với cơ chế session.save_handler trên dịch vụ khác.

1756

Đối với hoạt động PHP trên server, cấu hình php.ini mình có cấu hình phương thức lưu trữ session php là ở dịch vụ “memcached” hoặc “redis” nhằm thay đổi phương thức lưu trữ thông tin session php.

hoặc

 
Thì sẽ gặp một vấn đề nằm ở mã nguồn kết nối quản lý database phpMyAdmin hoàn toàn không có cơ chế hỗ trợ việc lưu session trên 2 dịch vụ “Caching Distribution” này. Dẫn đến việc bạn gặp phải lỗi 500 Internal Server Error, không thể sử dụng được phpMyAdmin. Log ví dụ trả về :

 
Sau khi tìm hiểu thì kết luận cho đến thời điểm hiện tại mã nguồn phpMyAdmin không có cơ chế hỗ trợ việc lưu session trên các dịch vụ lưu trữ khác ngoài việc lưu thông tin session trên ổ đĩa (dạng file) hoặc database. Như thế, để fix lỗi này mà vẫn sử dụng cấu hình lưu trữ session php trên các dịch vụ ngoài cho hoạt động ứng dụng mã nguồn khác của mình thì ta sẽ chỉnh cơ chế lưu trữ session của phpMyAdmin về dạng lưu trữ trên ổ đĩa cơ bản, do phpMyAdmin mặc định sử dụng cấu hình global của php.ini .

Ta chỉnh sửa file “session.inc.php” của mã nguồn phpMyAdmin, bằng cách uncomment 1 dòng trong file này.

sửa thành

 , tiếp đến thêm nội dung này vào đầu nội dung code file đó luôn.

 
Vậy thôi, giờ ta xài phpMyAdmin tẹt ga lại rồi nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here