[Database] Hướng dẫn tăng giới hạn dung lượng file upload/import trên phpMyAdmin


Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tăng giới hạn cho các file upload/import trên phpMyAdmin.

Mặc định thông thường bạn bị giới hạn 2MB đối với các file upload hoặc import như database bằng công cụ phpMyAdmin. Điều này gây nên các khó khăn nhất định nếu file upload của bạn có dung lượng lớn hơn nhiều. Ví dụ thông báo lỗi khi bị giới hạn upload file lên để restore dữ liệu.

phpmyadmin-error-upload

Vậy làm thế nào để tăng mức dung lượng của file được upload/import lên bằng phpMyAdmin.

Các thao tác sau là dùng chương trình lệnh command line trên hệ thống thông qua SSH. Để làm chuyện đó khá là đơn giản khi ta chỉ cần thay đổi các giá trị cấu hình của dịch vụ PHP ở file “php.ini”.

Thử tìm ra file “php.ini” theo cách đơn giản :

# php -i | grep ".ini"


Các giá trị cần thay đổi như sau :

– Giả sử bạn cần upload file ở mức 32 MB thì hãy thay đổi 2 giá trị sau cao hơn mức của bạn.

upload_max_filesize = 40M
post_max_size = 40M


– Sau đó hãy tăng các giá trị cấu hình tương ứng sau để có thời gian upload/import phù hợp. Các con số được điều chỉnh ở mức phù hợp với dung lượng file lớn ví dụ 32 MB.

max_execution_time = 300
max_input_time = 300
memory_limit = 128M


Lưu ý :

– Ở trên là trong trường hợp bạn kiểm soát được VPS/Server của bạn để tự cấu hình file “php.ini”.
– Còn nếu bạn xài Hosting thì bạn có thể liên hệ support phía Hosting xem họ có hỗ trợ vấn đề này không.

Sau cùng hãy restart lại dịch vụ PHP nếu là PHP-FPM hoặc dịch vụ Apache để áp cấu hình mới vào.

# /etc/init.d/httpd restart

Như vậy là xong rồi nhé.

Previous article[LinuxTool] Hướng dẫn sử dụng lệnh “tee” trên Linux cùng ví dụ
Next article[Linux] 10 cách tạo ra mật khẩu với chuỗi kí tự ngẫu nhiên trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !